Kosken kunta aikoo ostaa Kylläspuun pilaamat maat

0
Kosken kunta ja ely-keskus puhdistivat kyllästämön tonttia jo viime vuonna, jolloin vanhat kyllästysainesäiliöt imettiin tyhjiksi ja peitettiin, jotta niihin ei pääse sadevettä. Kuvassa Kosken ympäristönsuojelusihteeri Renja Rasimus.

Konkurssin tehneen Kylläspuu Oy:n kahden hehtaarin pilaantuneet maat ovat siirtymässä Kosken kunnan omistukseen. Kunnanjohtaja Jari Kesäniemi ehdottaa maanantaina kokoontuvalle kunnanhallitukselle, että kunta ostaa maa-alueen varattomalta konkurssipesältä 7 000 eurolla.  Ympäristönsuojelulaki vaatii kuntaa puhdistamaan maaperän, jos alueen haltijaa ei voida velvoittaa sitä tekemään.

– Olemme siis puun ja kuoren välissä, koska viime kädessä pilaantuneiden maiden kunnostus tulee joka tapauksessa kunnan hoidettavaksi. Ely-keskus voi tulla mukaan kustannustenjakoon vain, jos alueen omistaa julkisyhteisö, Kesäniemi huomauttaa.

Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on jo luvannut jätehuoltotyömäärärahaa ensimmäisen vaiheen puhdistuskustannuksiin. Alueelle asennetaan tarkkailuputket, joilla voidaan tarkkailla pohjavettä. 60-luvulla toimintansa aloittanut puunkyllästämö sijaitsee ensimmäisen luokan pohjavesialueella Somerolle johtavan maantien tuntumassa.

Lue lisää lauantain 30.1.2016 lehdestä