Ylämenu
Menu
Uutiskirje

Aktivisti haastaa valtuutetun

Asukasaktivismia tutkineet Tiina Rättilä ja Jarmo Rinne arvioivat, että kuntalaisten ja kunnallisen päätöksenteon tiet ovat huolestuttavasti etääntymässä toisistaan (SSS 8.3.). Tutkijoiden mukaan valtuutetut edustavat asukkaiden tarpeita aikaisempaa heikommin.
Tutkijat ovat huomanneet, että kuntiin syntyy koko ajan uusia asukasliikkeitä, jotka haastavat virallista päätöksentekoa.

TUTKIMUKSET ja äänestyskäyttäytyminen antavat aihetta huoleen. Viime kuntavaalien äänestysprosentti oli reilusti alle 60 prosenttia. Tutkimuksen mukaan puolet suomalaisista ajattelee, että valtuutetut menettävät nopeasti kosketuksen äänestäjiin.
Kunnallisiin päättäjiin kohdistuva epäluulo on osa kehitystä, joka koskee kaikkea edustuksellista demokratiaa. Rättilän ja Rinteen tutkimuksessa haastatellut asukasaktiivit ovat tavallisia ihmisiä, jotka pitävät itseään oman alueensa asiantuntijoina. Heidän on vaikea ymmärtää, miksi virkamiehet ja päättäjät ajattelevat olevansa asukkaita viisaampia.

SALOSSA on kuluvalla valtuustokaudella käsitelty useita asioita, jotka ovat saaneet kaupunkilaiset liikkeelle uudella tavalla. Tavoite on ollut vaikuttaa tekeillä oleviin päätöksiin.
Sairaalan synnytys- ja lastenosastojen lopettaminen kokosi reilut kaksi vuotta sitten tuhansia ihmisiä torille. Toinen mielenosoituksia ja vetoomuksia synnyttänyt aihe ovat olleet koulujen lakkautusesitykset.
Esimerkiksi Pajulan koulun puolustaminen osoitti, kuinka nopeasti asukasaktiivit voivat toimia. Autotarrat ja ilmakuvaukset järjestetään vauhdilla, johon kaupungin organisaatio ei pysty.

AJATTELUTAVAN kunnissa on muututtava, sanovat tutkijat. Asukkaiden asiantuntemus ja paikallinen kokemustieto pitää hyväksyä osaksi päätösten valmistelua, eikä kaikkea arvostelua pidä leimata kehityksen vastaiseksi kitinäksi.
Vaikka asukasaktiivit pitävät kuntien käytäntöjä vanhentuneina, he arvostavat demokratiaa. Taitavimpia heistä kosiskellaan  myös kuntavaaliehdokkaiksi. Salossa aktivismilla esiin nousseita päättäjiä istuu nykyisessäkin valtuustossa.

2 vastausta: Aktivisti haastaa valtuutetun

 • Tämä kuntalaisten ja kuntapäättäjien näkemysten eroaminen näkyy erityisesti tuulivoimaa koskevissa päätöksissä. Säännönmukaisesti suunniteltavien tuulivoima-alueiden lähiasukkaat vastustavat hankkeita, mutta päättäjät nuijivat tuulivoimapäätökset läpi asukkaitten vastustuksesta välittämättä. Tuulivoimapäätöksiin osallistuvat päättäjät eivät yleensä ole lähiasukkaita. Jos päättäjä asuu tuulivoimaloiden vaikutuspiirissä, hänet katsotaan hyvin usein jääviksi, eikä hän siten voi osallistua päätöksentekoon. Tuulivoimapäätöksissä tulee esille demokratian varjopuoli, kaukana asuva enemmistö päättää lähiasukkaitten elinolosuhteista.

  • Pikkasen monimutkainen asia jolla ei ole mitään tekemistä vätteen ” päättäjät nuijivat tuulivoimapäätökset läpi asukkaitten vastustuksesta välittämättä.” kanssa.

   Yksinkertaistaen.

   Kaupunginsuunnittelu tekee kaavan jos asiat ovat kunnossa. Me emme myllyjä kaavoita – periaate veisi oikeuteen. Rakennuslautakunta myöntää luvan jos asiat ovat kunnossa. Me emme myllyjä rakenna – periaate veisi oikeuteen. Ja sitten nämä menevät eteenpäin päätöksenteko prosessorissa lopulta valtuuston päätttäviksi.

   Kaavan kieltämistä ei voitane harrastaa. Jos sellainen tarvitaan. Voi alkaa ’kikkailemaan’ ja taas oltaisiin oikeudessa. Se mihin voi ja tulee tarttua on jälkimmäinen, rakennuslupa, ja varsinkin sen kohta melu. Tämä on hyvin epäselvä asia ja tähän Salo voisi tarttua uusien lupien kohdalla (neljä lupaa tällä hetkellä työn alla) vaikka tämäkin tie voi viedä, arvasit oikein, oikeuteen. Tämä ei sinällään meinaa muuta kuin että juristit rikastuvat ja jokunen vuosi menee rumbassa kunnes luvat ovat käyneet KHO:ssa. Parasta olisi tietysti saada jokin ratkaisu tähän melu kysymykseen mutta se taas ei ole Salon päätettävissä.


Uutiset
STT
Arkisto