Ylämenu
Menu
Uutiskirje

Alkoholia rahdataan edelleen Virosta

Suomalaisten matkustajien alkoholituonti Virosta on pysynyt korkealla tasolla. Alustavien tilastojen mukaan viime vuonna alkoholia tuotiin Virosta hieman vähemmän kuin edellisvuotena. Muutos on kuitenkin pieni suhteessa matkustajien mukanaan tuomiin kokonaismääriin.
Tarkkoja lukuja matkustajien alkoholituonnista on vaikea saada, mutta tutkimustietojen mukaan suomalaisten alkoholituonti Virosta oli vuonna 2014 reilusti yli 60 miljoonaa litraa. Viime vuonna määrän arvioidaan jääneen alle 60 miljoonan litran.
Yleinen suuntaus on viime vuosina ollut, että viinien ja oluiden tuontimäärät ovat hieman kasvaneet, kun taas väkevien alkoholijuomien osuus on laskenut.

ALKOHOLIN tuontimäärät ovat niin suuria, että ne väistämättä vaikuttavat alkoholiostoihin kotimaan myymälöissä ja ravintolapalveluissa. Halpatuonti leikkaa suoraan verollista myyntiä ja vähentää näin valtion verotuloja.
Ongelma on helppo tunnistaa. Sopivien lääkkeiden löytäminen on jo vaikeampaa.

HINTARUUVI on toiminut Suomessa parhaiten alkoholin kulutuksen sääntelyssä. Kun verotusta ja samalla hintaa kiristetään, se näkyy nopeasti alkoholin kulutuksen laskuna. Samalla tavalla kulutus kasvaa, kun hintoja tiputetaan.
Hintataso vaikuttaa myös alkoholin matkustajatuontiin. Kun kotimaan hinnat nousevat, rahdataan Virosta entistä enemmän alkoholijuomia. Suurista lasteista osa päätyy muualle kuin matkustajan oman käyttöön. Tulli valvoo tuontia, mutta kaikkia väärinkäytöksiä on mahdotonta estää.
Tutkimuksen mukaan pieni osa matkustajista tuo maahan puolet kaikesta matkustajien tuomasta alkoholista. Se viittaa vahvasti ammattimaiseen toimintaan ja alkoholijuomien päätymiseen harmaan talouden piiriin.

TASAPAINOILU alkoholin kulutuksen ja verovapaan matkustajatuonnin kanssa ei ole helppo yhtälö. Kuluttajat reagoivat alkoholijuomien hintamuutoksiin nopeasti.
Alkoholin hinnan nosto vähentää verotuloja ja lisää matkustajatuontia ulkomailta. Kalliit hinnat myös vaikeuttavat ravintoloiden toimintaa. Vastaavasti halpa hinta nostaa kulutusta, ja lisääntyneen alkoholin käytön seuraukset näkyvät nopeasti terveydenhuollon ja sosiaalitoimen kustannuksissa.
Uudet ohjetasot ovat hillinneet alkoholituonnin kasvua. Lisäksi tulli tarvitsee riittävät resurssit matkustajatuonnin valvontaan.

3 vastausta: Alkoholia rahdataan edelleen Virosta

  • Sopivan lääkkeen löytäminen jo vaikeampaa? En kyllä ymmärrä tuota lausetta.

    Suomen verotus kauttaaltaan törkeän korkeaa. Verotusta tulisi muokata rajusti, että saadaan kotimaan markkinat pyörimään. Kaikkia veroja tulisi laskea välittömästi 50%, että saataisiin raha kiertämään. Palkkavero tulisi poistaa kokonaan, niin saataisiin ostovoimaa. Erinäisinä kulutusveroina valtio kyllä saisi veronsa.

  • Tavaroiden ja ihmisten vapaa liikkuvuus, tulli kyttää ja kyselee isompien lastien käyttötarkoitusta. Tämä on vastoin EU-sopimuksia.

    Ihmisiä tulee Ruotsista Suomeen. Jokainen yli tullut ihminen aiheuttaa pahemmat rahalliset tappiot kuin sadat alkoholilastit. EU-sopimusten mukaan Ruotsista ei tarvitsisi ottaa yhtään turvapaikanhakijaa, koska Ruotsi on yhä turvallinen maa. Jostain syystä Suomi ei noudata sopimuksia, vaan tulkitsee niitä kansalaisten tappioksi.

    Muuttaisin Suomesta, mutta olen sen jo tehnyt. Täälläkin on turvapaikanhakijoita, olikohan 7 kpl ja alkoholi on täysin Viron hinnoissa, koska asun Virossa.

  • Kun käyn Virossa tuon myös muuta tavaraa kuin olutta ja viiniä ja hoidan jokaisen terveyskäyntin hampaista olkaleikkaukseen siellä koska verotus täällä on ihan naurettavaa ja rahat ei jää paikallisille. Heti kun täällä saa alle 18e säädyllisen ravintolaillan lähiruualla ja -oluilla lupaan käydä kaks kertaa viikossa. Saahan Suomi vientituloja kun täältä ensin raahataan oluet tuonne ja me tuodaan ne takaisin.


Uutiset
STT
Arkisto