Alkoholia rahdataan edelleen Virosta

0

Suomalaisten matkustajien alkoholituonti Virosta on pysynyt korkealla tasolla. Alustavien tilastojen mukaan viime vuonna alkoholia tuotiin Virosta hieman vähemmän kuin edellisvuotena. Muutos on kuitenkin pieni suhteessa matkustajien mukanaan tuomiin kokonaismääriin.
Tarkkoja lukuja matkustajien alkoholituonnista on vaikea saada, mutta tutkimustietojen mukaan suomalaisten alkoholituonti Virosta oli vuonna 2014 reilusti yli 60 miljoonaa litraa. Viime vuonna määrän arvioidaan jääneen alle 60 miljoonan litran.
Yleinen suuntaus on viime vuosina ollut, että viinien ja oluiden tuontimäärät ovat hieman kasvaneet, kun taas väkevien alkoholijuomien osuus on laskenut.

ALKOHOLIN tuontimäärät ovat niin suuria, että ne väistämättä vaikuttavat alkoholiostoihin kotimaan myymälöissä ja ravintolapalveluissa. Halpatuonti leikkaa suoraan verollista myyntiä ja vähentää näin valtion verotuloja.
Ongelma on helppo tunnistaa. Sopivien lääkkeiden löytäminen on jo vaikeampaa.

HINTARUUVI on toiminut Suomessa parhaiten alkoholin kulutuksen sääntelyssä. Kun verotusta ja samalla hintaa kiristetään, se näkyy nopeasti alkoholin kulutuksen laskuna. Samalla tavalla kulutus kasvaa, kun hintoja tiputetaan.
Hintataso vaikuttaa myös alkoholin matkustajatuontiin. Kun kotimaan hinnat nousevat, rahdataan Virosta entistä enemmän alkoholijuomia. Suurista lasteista osa päätyy muualle kuin matkustajan oman käyttöön. Tulli valvoo tuontia, mutta kaikkia väärinkäytöksiä on mahdotonta estää.
Tutkimuksen mukaan pieni osa matkustajista tuo maahan puolet kaikesta matkustajien tuomasta alkoholista. Se viittaa vahvasti ammattimaiseen toimintaan ja alkoholijuomien päätymiseen harmaan talouden piiriin.

TASAPAINOILU alkoholin kulutuksen ja verovapaan matkustajatuonnin kanssa ei ole helppo yhtälö. Kuluttajat reagoivat alkoholijuomien hintamuutoksiin nopeasti.
Alkoholin hinnan nosto vähentää verotuloja ja lisää matkustajatuontia ulkomailta. Kalliit hinnat myös vaikeuttavat ravintoloiden toimintaa. Vastaavasti halpa hinta nostaa kulutusta, ja lisääntyneen alkoholin käytön seuraukset näkyvät nopeasti terveydenhuollon ja sosiaalitoimen kustannuksissa.
Uudet ohjetasot ovat hillinneet alkoholituonnin kasvua. Lisäksi tulli tarvitsee riittävät resurssit matkustajatuonnin valvontaan.