Maksasairauksien syynä yhä useammin ylipaino

0

Maksasairauksiin sairastuneiden määrä kasvaa Suomessa. Varsinkin elintapoihin liittyvät sairaudet lisääntyvät.
Maksasairautta sairastavia on Suomessa noin 100 000. Heistä puolella on maksakirroosi, suurella osalla tosin lievä. Elintavoista johtuvat maksasairaudet yleistyvät jatkuvasti, niitä on entistä enemmän myös nuoremmilla.
Arviolta 90 prosenttia maksakirrooseista on alkoholin aiheuttamia. Jopa viidesosalla suomalaisista on rasvamaksa. Sen taustalla voi olla runsas alkoholinkäyttö sekä yhä useammin ylipaino ja tyypin 2 diabetes. Ylipainoisista joka kolmannella on rasvamaksa.
– Maksasairaus heikentää toimintakykyä ja voi aiheuttaa usein pitkiä poissaoloja työelämästä tai jopa työkyvyn menettämisen. Maksasairauksien ennaltaehkäisy, hyvä hoito ja sairastuneen kokonaisvaltainen tukeminen on järkevää sekä ihmisen että yhteiskunnan kannalta, sanoo Munuais- ja maksaliiton toiminnanjohtaja Sari Högström.

Ylipainoisista joka kolmannella on rasvamaksa. Kuva: SSS-arkisto/Kirsi-Maarit Venetpalo.