Ylämenu
Menu
Uutiskirje

Omailmoituskäytäntö säästää

Sairauspoissaolo omalla ilmoituksella on mahdollista useilla työpaikoilla. Työterveyslaitoksen tutkimus osoittaa, että käytäntö vähentää turhia lääkärissäkäyntejä ja säästää aikaa, vaivaa ja rahaa.
Tutkimukseen osallistui kuusi organisaatioita teollisuudesta, palvelualalta ja kunta-alalta. Niissä oli yhteensä 67 622 työntekijää. Tutkituissa organisaatioissa sairauspoissaolojen määrä säilyi omailmoituksen käyttöönoton jälkeen suurin piirtein ennallaan ja oli keskimäärin noin kaksi päivää vuodessa työntekijää kohden. Käytäntö kuitenkin kasvatti luottamusta henkilöstön ja johdon välillä.

SUOMESSA työnpaikoilla on voitu 1980-luvulta lähtien sopia, että työtekijät voivat jäädä lyhyelle sairauslomalle ilman lääkärintodistusta. Viime vuonna lähes kaikki julkisen sektorin työpaikat käyttivät omailmoitusta. Yksityisellä sektorilla vajaalla kolmasosalla työntekijöistä tätä mahdollisuutta ei vielä ole.
Muissa Pohjoismaissa omailmoituskäytäntö on lakisääteinen. Se on voimassa myös esimerkiksi Saksassa ja Iso-Britanniassa.

KÄYTÄNNÖSTÄ on useita hyötyjä. Työntekijälle tärkeintä lienee se, ettei hänen tarvitse lähteä kipeänä työterveyshuoltoon. Tyypillisimmin lyhyet sairauslomat johtuvat flunssasta, vatsataudista ja migreenistä.
Tutkimus osoitti, että omailmoituskäytännön myötä käynnit terveydenhuollossa vähenivät 20–40 prosenttia ja työterveyshuollolle jäi aikaa keskittyä ennaltaehkäisevään toimintaan.
Käytännön ansiosta työntekijät palaavat useimmiten töihin jo 1–2 päivän jälkeen, kun taas lääkärin kirjoittama todistus olisi osoittanut 2–3 päivän poissaolon.

SAIRAUSPOISSAOLO omalla ilmoituksella ilman lääkärintodistusta kannattaa ottaa työpaikoilla käyttöön. Luottamuksen saavuttaminen on omailmoituskäytännön keskeinen hyöty. Kun ihmisiin luotetaan, he vastaavat luottamuksella. Toisaalta luottamus on myös edellytys käytännön onnistumiselle. Omailmoituksen käyttöönotto on tärkeää suunnitella hyvin ja tehdä pelisäännöistä selkeitä.
Tutkimuksen mukaan omailmoitus myös helpottaa esimiestyötä. Haastatellut esimiehet totesivat, että lisääntynyt yhteydenpito alaisiin madaltaa kynnystä ottaa puheeksi muutkin työkykyasiat.


Uutiset
STT
Arkisto