Salolainen Marko Jokinen Suomen Luokanopettajien johtoon

0

Marko Jokinen Salosta valittiin viikonloppuna Suomen Luokanopettajat ry:n uudeksi puheenjohtajaksi.
Marko Jokisen mielestä luokanopettajien tärkein lähitulevaisuuden haaste on työssäjaksaminen. Päättäjien lyhytnäköiset resurssileikkaukset tekevät vaikeaksi laadukkaan opetuksen ja uuden opetussuunnitelman täysipainoisen toteuttamisen.
Jokinen kehottaa kuntapäättäjiä tutustumaan koulun arkeen. Päättäjät eivät aina tiedä, miten tehdyt leikkaukset vaikuttavat opettajan mahdollisuuteen tehdä työnsä hyvin.
-Lähikouluperiaate on loistava, mutta lakien edellyttämä oppilaan tarvitsema tuki ei toteudu resurssien puuttuessa, sanoo Jokinen.
-Lapset ovat meille tärkeitä, mutta nyt on aika pitää huolta myös opettajista. Riittävän pienet opetusryhmät ja riittävä määrä aikuisia kasvattajia mahdollistavat opettajien jaksamisen ja laadukkaan opetuksen, Marko Jokinen muistuttaa.