Ylämenu
Menu
Uutiskirje

Kemiönsaaren tuulivoimapäätös kaatui virkamiehen läsnäoloon

12 vastausta: Kemiönsaaren tuulivoimapäätös kaatui virkamiehen läsnäoloon

 • Lähes poikkeuksetta vaikuttaa kaikissa tuulivoimakaavoituksissa olevan esteellisyysongelmia. Voimaloita on kaavoitettu kuntapäättäjien/virkamiesten maille ja näin on saatu hankkeille voimakkaita puolestapuhujia. Merkittävässä asemassa olevan henkilön kanssa voidaan tehdä myös taloudellisesti parempi sopimus.

  Tuulivoimaloiden kaavoitusprosesseissa ei ole lainkaan huomioitu infraäänipäästöä. Tämä matalataajuinen painevaihtelu on teollisen kokoluokan tuulivoimaloiden pahin ympäristövaikutus ja se on jätetty kokonaan huomioimatta. Voimakkaan infraäänialtistuksen tiedetään aiheuttavan vakavia terveyshaittoja.

  Infraääntä ja sen aiheuttamia terveyshaittoja ei kaavaprosessien yhteydessä ole huomioitu, koska ne olisivat estäneet voimaloiden sijoittamisen maa-alueille.

 • Härskiyden määrä alkaa olla tapissa, koska nyt on alettu jo kuunnella muidenkin kuin pääomapiirien mielipiteitä! Päättäjät ovat aiemmin kuvitelleet voivansa tehdä kaiken, mitä rahalla vain on mahdollista siloitella.

 • Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen asiantuntijoiden mukaan tuulivoimaloiden aiheuttaman äänen vaikutuksista on näyttöä vain siitä, että kuultavissa oleva tuulivoimamelu voi häiritä. Tieteellistä näyttöä tuulivoimaloiden tuottaman infraäänen ja oireilun välisestä yhteydestä ei ole. THL antoi em. lausunnon 6.10.2016

  • THL:n kuten Työterveyslaitoksenkin kyselytutkimukset on tehty tuulivoimatoimijoiden piikkiin, oliko niin? Jos näin todella on, niin noilla kyselytutkimuksilla tuskin on paljonkaan painoarvoa.

   • ensinnäkin samaan tulokseen ovat päätyneet muutkin tutkimuslaitokset kuin THL.

    THL:n selvitys ei ollut tuulivoimatutkijoiden, vaan siinä tutkittiin miten nykyiset tuulivoimaloita koskevat asetukset (VN:n ja STM:n) toimivat terveyden kannalta.

    Voimaloita suunniteltaessa noudatetaan ulkomelulle Suomessa asetettuja ohjearvoja (VN asetus 1107/2015) ja sisämelun toimenpiderajoja (STM asetus 545/2015).

    Näitä ohjearvoja ja toimenpiderajoja noudattamalla pystytään suunnitteluvaiheessa määrittelemään asuintalojen riittävä etäisyys tuulivoimaloiden turbiineista. Lisäksi on suositeltavaa seurata toiminnassa olevien turbiinien tuottamia äänenpainetasoja sekä lähialueiden asukkaiden kokemuksia, jolloin meluongelmiin voidaan tarvittaessa puuttua varhaisessa vaiheessa.

    Persujen Putkosella ei ole mitään tieteellistä näyttöä väitteilleen. On se kumma, kun mitään vastaavaa ei ole ilmaantunut ulkomailta, missä tuulivoimaloita on käytössä huomattavasti laajemmin. Persut tekevät itsestään entistä naurettavampia tuulivoiman terveydellisillä haittaväitteillään.

    • En ymmärrä miksi näinkin vakavan asian yhteyteen sotketaan poliitikkojen viimeaikaiset tekemiset ja lausunnot ? Nythän olisi ollut jo pitkään mahdollista tutkia(mitata) todellinen äänen voimakkuus tuulivoimaloiden lähinaapureiden kiinteistöjen lähistöllä , miksiköhän toimijat eivät suostu näihin mittauksiin ? Euroopassa pyöriviä pieniä voimaloita on turha lähteä rinnastamaan teollisuusluokan voimaloihin ! Lupia hakiessa virkamiehille on syötetty aivan mitä hyvänsä ostettua dokumenttia olettaen etteivät niitä kuitenkan pysty oikeiksi todentamaan ! Mitataan todellinen melutoteuma !!

    • Monet ja asialliset tutkimuksethan ovat osoittaneet infraäänen olevan varsin vaaraton kun nykyisiä määräyksiä noudatetaan. Ongelmia saattaa ehkä syntyä lepakoille ja mahdollisesti linnuille, jos ne lentävät hyvin lähelle lapoja – etenkin jos lapa osuu niihin.

     Siis tässä asiassa THL kyllä on ilmeisesti oikeassa, eikä siinä kannassa ole mitään poliittista.

     Osaaattoman politiikon subjektiivinen mutu-mielipide ei siten todellakaan ole relevantti. Puoluekannasta riippumatta.

    • Yliopiston tutkijan mukaan lepakot saattavat iskeytyä lapoihin tai niille saattaa koitua barotrauma. Se aiheuttaa lepakon kuolemisen. Tuulivoimalan pyörivien lapojen lähellä on niin korkeat paineenvaihtelut, että se tuhoaa lepakon keuhkojen verisuonet ja aiheuttaa lepakon kuoleman. Lepakon ei tarvitse aina osua niihin lapoihin. Riittää se, että se lentää lapojen läheltä.

  • THL:n filosofit taistelevat tuulivoimaloiden puolesta vaikka viimeiseen länsirannikon asukkaaseen. Ei siinä terveys ja hyvinvointi paljon kiinnosta, kun kassakone laulaa.

 • Jos koulussa lunttaa ja jää kiinni, seuraa rangaistus, jos veroviranomaiselle selviää, että ilmoitetut verotiedot on tahallisesti väärennetty, kyseessä on veropetos seuraamuksineen, kun VW antamat tiedot päästöistä todettiin fuskuksi, konserni joutui ja joutuu maksamaan valtaisia korvauksia, mutta kun Suomessa tuulivoima-alueiden melumallinnukset lasketaan systemaattisesti väärin ja näin saadaan suojaetäisyydet keinotekoisesti näyttämään riittäviltä, melumallinnusten tietoja kutsutaan liikesalaisuudeksi! Mm. Sveitsin pankkien ns. ”liikesalaisuudet” oli pakko paljastaa, koska ilmeni, että joillekin pankkitileille sijoitetut varat olivat kyseenalaisia sijoituksia.
  Suomessa päättäjät ja lainvalvojat antavat melumallinnusfuskun jatkua, vaikka fusku on jo kauan ollut kaikkien tiedossa. Liikesalaisuuksilla ei ole Suomessakaan lainsuojaa esim. tapauksissa, jossa asukkaat kärsivät tuulivoimateollisuusalueiden aiheuttamista meluongelmista!

 • On väitetty, että jos matalataajuinen meteli tulee tuulivoimasta, ei siitä ole mitään haittaa. Kas vain, jos sama meteli tulee jostain muusta, kuten valtatie, lentoasema, disko alakerrassa, niin siitä on haittaa. Tätä kukaan ei ole kumonnut.

  Tuulivoiman tuottama tasainen bassojumputus ärsyttää ihmisiä niin paljon, että riittää, että he näkevät voimalan. Jo näköyhteys tekee päähän särkyä ja ärsytystä, vaikka ko. hetkellä meteliä ei kuulukaan. Tästä tuulivoimayhtiöt ovat päätelleet, että nämä lähellä voimalaa asuvat ovat turhia ihmisiä, jotka valittavat kaikesta mikä liikkuu. Näin asia ei ole. He ovat syyttömiä uhreja.

 • Monet insinöörit ja tutkijat ovat asiantuntijoita tuulivoimamelusta keskusteltaessa, mutta voin satavarmasti väittää, että ne, jotka joutuvat tuota melua kuuntelemaan määrätyissä tuuliolosuhteissa myös tietävät asiasta jotain.

  Olen usein ihmetellyt, mikä on se voima, joka estää näiden melujen todentamisen esimerkiksi aivan vaikka mittaamalla. Onko nyt niin, että tuloksista olisi tulossa haittaa vaikkapa pisnekselle?


Uutiset
STT
Arkisto