Ylämenu
Menu
Uutiskirje

Sanomalehdistä sivistystä

Suomalaisten mielestä painetut sanomalehdet ovat sivistyksen kannalta tärkeimmät mediat. Tutkimuksen mukaan sanomalehdet sijoittaa ykköseksi 79 prosenttia suomalaisista. Toiseksi sijoittuvat Ylen televisiokanavat 78 ja kolmanneksi Ylen radiokanavat 60 prosentilla.
Sanomalehtien liiton teettämässä tutkimuksessa haastateltiin 15–74-vuotiaita suomalaisia.

Tutkimuksen mukaan sivistys on suomalaisille tärkeä. Lähes kaikki vastaajista eli 91 prosenttia pitivät yleissivistystä tärkeänä suomalaiselle hyvinvoinnille.
Nykyisessä pirstaloituneessa ja tietotulvan täyttämässä maailmassa tieto sivistyksen tärkeydestä antaa lohdullisen viestin. Nopea pintatieto ja viihde eivät ole syöneet asiatiedon ja taustoittavan aineiston merkitystä.
Suomalaisilla on vahva halu pitää hyvää huolta omasta yleissivistyksestään. Toisin sanoen olla mahdollisimman hyvin perillä, mitä maailmassa tapahtuu, minkä vuoksi ja mitä siitä seuraa.

Erityisen hyvän kuva hahmottuu nuorten vastauksista. Kun yleisesti arvioidaan nuorten keskittyvän peleihin ja viihteeseen, niin tämän tutkimuksen mukaan myös 15–24 -vuotiaat nuoret pitävät yleissivistystä erittäin tärkeänä.
Tulos kertoo, että nuoret ovat kiinnostuneita uutisista, niiden taustoista ja merkityksistä. Oman maailmankuvan jäsentäminen ja yleissivistyksen kehittäminen vaativat luotettavaa tietoa, jonka välittämisessä tiedotusvälineillä on edelleen suuri merkitys. Nuoret ovat tottuneita netin käyttäjiä, mutta lukevat tarkkaan myös painettuja sanomalehtiä.
Runsas netin käyttö ei tarkoita sitä, että nuoret eivät olisi tiedon suhteen kriittisiä. Aiempien tutkimusten mukaan nuoret ovat herkkiä tunnistamaan tarkoitushakuisen ja valheellisen viestinnän.

Suomalaiset osaavat erottaa sosiaalisen median ja perinteisen median hyödyt yleissivistyksen parantamisessa. Tutkimuksessa some-kanavat jäivät viimeisiksi, kun kysyttiin yleissivistyksen kannalta tärkeimpiä medioita.
Vaikka somessa käytetään paljon aikaa, uutisia ja luotettavaa tietoa haetaan perinteisen median eri kanavista.
Vahva luottamus sanomalehtiin antaa pohdittavaa kaikille, jotka ovat huolissaan painettujen lehtien tulevaisuudesta. Sanomalehtien taas pitää toimia tämän luottamuksen arvoisesti.

1 vastaus: Sanomalehdistä sivistystä

  • Laadukas lehdistö ja muu vastuullinen media antavat pohjaa some-keskusteluille, jossa sitten värikkäätkin mielipiteet saavat oman tilansa esiintulolle.

    Tärkeää on, että lehdistö ja toimittajat pitävät laadusta ja ammattimoraalista kiinni eivätkä lankea linjoille, jotka some-keskusteluissa voidaan hyväksyä henkilökohtaisen mielipiteen ilmaisuna. Niissä on vissi ero, ja lukeva yleisö ymmärtää kyllä sen eron viitatun tutkimuksenkin mukaan.

    Suuri haaste lehdistölle on pysyä teknistyvässä ajassa mukana ja löytää muoto, joka parhaiten palvelee lukijoita. Nettilehden kehittyvä muoto tulee saamaan varmasti yhä enemmän suosiota painettuun paperilehteen nähden, ja Postin vaikeudet jakelun järjestämisessä kiihdyttävät tätä kehitystä etenkin syrjäseuduilla. Mutta hyvällä lehdistöllä on varmasti sijansa, on sen muoto sitten mikä tahansa.


Uutiset
STT
Arkisto