Ylämenu
Menu
Uutiskirje

Terveystarkastus auttaa työttömiä

Salossa on tehostettu työttömien terveystarkastuksia. Kaupunki tarjoaa työttömille parempia terveyspalveluja kuin lakisääteisesti vaaditaan.
Järjestely on osoittautunut toimivaksi. Terveystarkastukset ovat auttaneet työttömien terveyden kohentamista ja parantaneet työkykyä. Näillä on myönteinen vaikutus työnhaussa ja uuden työpaikan saamisessa.

Parempien terveyspalvelujen tarjoaminen työttömille on auttanut myös kaupunkia. Säästö voidaan laskea ihmisten hyvinvoinnin paranemisen lisäksi suoraan euroissa.
Kaupunki joutuu maksamaan sakkomaksua valtiolle jokaisesta pitkäaikaistyöttömästä. Salossa maksettavaa kertyy noin viisi miljoonaa euroa vuodessa.

Työkyvyn kohentuminen voi nopeuttaa uuden työn löytymistä, joka vähentää sakkomaksujen määrää.
Terveystarkastuksissa on myös löytynyt pitkäaikaistyöttömiä, joiden oikea paikka ei ole kortisto vaan työkyvyttömyyseläke. Yksi eläkepäätös tarkoittaa kaupungille noin 5 000 euron säästöä vuosittaisissa sakkomaksuissa.
Jokaisen eläkepäätöksen taustalla ovat tietysti tarkat kriteerit, joiden perusteella harkinta tehdään. Ongelmana on ollut, että pitkään työttömänä olleen ihmisen terveysasiat ovat jääneet taka-alalle kun arjessa riittää järjesteltävää muutenkin. Salon terveystarkastuksissa on käynyt ilmi, että joissakin tapauksissa työkyvyttömyyseläkettä olisi voitu hakea jo aikaisemmin.

Kaupungin säästöjä suurempi merkitys on parempien terveyspalvelujen antama apu työttömille ihmisille. Salon talousalueen rakennemuutos ja vaikea työllisyystilanne ovat johtaneet pitkäaikaistyöttömyyden voimakkaaseen kasvuun.
Pitkittyneeseen työttömyyteen liittyy usein syrjäytyneisyyttä ja terveysongelmia. Kutsu kaupungin tarjoamaan terveystarkastukseen on monelle työttömälle todella tärkeä, kun edellisestä terveystarkastuksesta voi olla useita vuosia.
Lakisääteistä parempien terveyspalvelujen tarjoaminen työttömille on juuri sellaista välittämistä, jota yhteiskunnan pitää tehdä. Hyvä terveys ja työkyky kantavat eteenpäin vaikeissa elämäntilanteissa. Inhimillistä kohtelua on myös sujuva pääsy eläkkeelle, kun työkykyä ei enää ole.


Uutiset
STT
Arkisto