Toiminta jatkunut Tampereen ABC-Päiväkodissa

0

Ainakin osa lapsista on tänään ollut hoidossa Tampereen yksityisessä ABC-Päiväkodissa. Tampereen kaupungin asiakaspalvelupäällikkö Elli Rasimus kertoo, että vanhemmilla ei ole ollut tarvetta hoitopaikan kiireelliseen vaihtoon. Rasimuksen mukaan muutamien vanhempien kanssa uuteen hoitopaikkaan siirtymistä on valmisteltu.
– Nopeisiin ratkaisuihin ei ole ollut tarvetta, sillä päiväkodin henkilöstö on toiminut moitteettomasti eikä ole tullut ilmi mitään lasten turvallisuutta vaarantavaa. Hyvin rauhallisin järjestelyin on menty. Päiväkoti on auki 30. tammikuuta asti, ja vanhemmat voivat siihen mennessä päättää, hakevatko yksityiseen vai kunnalliseen päivähoitoon.
Rasimuksen mukaan Tampereen kaupungilla on tarjota halukkaille heti paikka kunnallisesta päivähoidosta.

Yrittäjällä lapsipornovideoita

Tampereen kaupunki kertoi eilen aikovansa kieltää lasten pitämisen yksityisessä ABC-Päiväkodissa. Lapsipornon hallussapidosta tuomittu yrittäjä ei ollut noudattanut sopimusta siitä, ettei hän toimi lasten kanssa yksin.
Päiväkotiyrittäjä tuomittiin vuonna 2010 hänen tietokoneeltaan löytyneistä lapsipornovideoista. Pirkanmaan käräjäoikeuden tuomion mukaan mies oli pitänyt hallussaan ainakin viittä videotiedostoa, joissa alaikäisiä esitettiin sukupuolisiveellisyyttä loukkaavasti.
Oikeudenkäynnissä mies tunnusti syytteen sukupuolisiveellisyyttä loukkaavan lasta esittävän kuvan hallussapidosta. Hänet tuomittiin 20 päiväsakkoon, joista tuli maksettavaa yhteensä 580 euroa.

”Valvontaa on tehostettu”

Tampereen kaupunki teki lokakuussa 2011 yrittäjän kanssa sopimuksen konsultoituaan Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirastoa. Aluehallintoviraston ylitarkastajan Marja-Liisa Keski-Rauskan mukaan sopimus tehtiin todennäköisesti sillä ajatuksella, että yrittäjä toimisi vain toimitusjohtajana.
– Silloin on ilmeisesti ajateltu, ettei henkilö astuisi jalallaankaan päiväkotiin.
Kaupungin lakimiehen Sara Saadetdin-Rajaluoman mukaan Tampere on valvonut päiväkodin toimintaa normaalisti. Hänenkin mukaansa sopimukseen päädyttiin, koska yrittäjän ei ollut tarkoitus huolehtia lapsista.
– Siinä on ollut pääsyynä se, että hän ei ole ollut hoitovastuussa. Hänellä ei ole pätevyyttä. Hän on vastannut ainoastaan liiketoiminnasta.
Viime joulukuun valvontakäynnillä kävi ilmi, että yrittäjä on kuitenkin toiminut tietyissä tilanteissa yksin lasten kanssa vastoin tehtyä sopimusta.
Saadetdin-Rajaluoma kertoo, että neuvottelut yrittäjän kanssa sujuivat joulukuussa asianmukaisesti.
– Ihan hyvässä yhteistyössä käytiin keskustelu.
Saadetdin-Rajaluoman mukaan päiväkodin toiminnasta ei hänen tietääkseen ole vuosien varrella tullut valituksia. Hän huomauttaa myös, että Tampere on tehostanut valvontaansa viime syksynä ja aikoo tehostaa sitä edelleen.

Asia etenee tammikuun loppupuolella

Aluehallintovirasto on tehnyt tapahtuneesta selvityspyynnön Tampereen kaupungille. Kaupunki on myöntänyt, että sen valvonnassa on ollut puutteita.
– Odotamme nyt tarkempaa selvitystä, miksi näin on päässyt tapahtumaan, aluehallintoviraston Keski-Rauska kertoo.
Tampereen kaupunki on esittänyt lasten ja nuorten palvelujen lautakunnalle, että päiväkoti asetetaan toimintakieltoon 30. tammikuuta lähtien. Lautakunta päättää asiasta kokouksessaan 24. päivä.
Yrittäjällä on halutessaan mahdollisuus valittaa päätöksestä.

STT

Kuvat: