Ylämenu
Menu
Uutiskirje

Väitös: Naisten itsetunto kärsii ylipainosta enemmän kuin miesten

Ihmisen itsetunnon kehitys näyttää pysähtyvän 30:n ja 40 ikävuoden välillä. Muutoin itsetunto kasvaa tasaisesti nuoruudesta aikuisuuteen. Tulokset selviävät Helsingin yliopiston väitöstutkimuksesta.
Tutkimuksessa seurattiin itsetunnon kehittymistä nuoruudesta keski-ikään.
Väitöksen mukaan miesten itsetunto oli koko 26 vuotta kestäneen tutkimusajanjakson selvästi parempi kuin naisten. Naisten itsetunnon kasvu oli kuitenkin nopeampaa, joten erot hieman tasoittuvat keski-ikään tultaessa.
Väitöstyön mukaan ylipaino vaikutti naisten itsetuntoon voimakkaammin kuin miesten. Naisilla ylipainon yhteys huonompaan itsetuntoon myös voimistui tasaisesti seurantatutkimuksen aikana.
Miehillä painon ja itsetunnon yhteydet vaihtelevat ikävaiheesta riippuen.
Tutkimuksessa seurattiin 2 200:aa tamperelaista.

https://helda.helsinki.fi/handle/10138/172663

STT

Kuvat:


Uutiset
STT
Arkisto