Isyysrahan uudet tulkinnat tarpeen

0

Yhteiskunnan erilaiset tuet lapsiperheille ovat tarpeellisia. Niihin liittyen myös isien mahdollisuudet lain suomiin isyyslomiin ovat tärkeitä. Isyysrahan maksaminen ei kuitenkaan aina toimi lapsiperheiden odottamalla tavalla. Somerolaisisä jäi ilman isyysrahaa (SSS 21.3.), kun Kela tulkitsi äidin olevan yksinhuoltaja tämän ollessa kirjoilla eri osoitteessa lapsen isän kanssa. Kymmenen vuotta seurustellut pari teki päätöksestä valituksen sosiaaliturvan muutoksenhakulautakuntaan.

Someron esimerkkitapauksessa pari on asunut vuorotellen kahdessa eri kodissa. Tällainen järjestely ei ole nykyaikana mitenkään tavatonta. Myös opiskelut ja työt voivat viedä pientenkin lasten vanhemmat asumaan osan ajasta erillään.
Lain mukaan vanhempainpäivärahaa voidaan maksaa isälle, joka ”elää jatkuvasti lapsen äidin kanssa yhteisessä taloudessa avioliitonomaisissa olosuhteissa”. Kelan tulkinnan mukaan avio- tai avopuolison on oltava kirjoilla samassa osoitteessa, vaikka nykyään yhteistä elämää voidaan elää ja talous jakaa myös kahdessa eri osoitteessa.

Voimassa oleva sairausvakuutuslaki perustuu ydinperheajatukseen eikä vanhempainrahoja koskeva lainsäädäntö ole enää tätä päivää. Nykyistä lakia on vaikea soveltaa esimerkiksi samaa sukupuolta olevien vanhempien perheisiin.
Lapsen ja isän suhteen kehittymiselle on tärkeää, että isä on mukana jo lapsen elämän varhaisessa vaiheessa. Vaikka pariskunta olisi erossa, pitäisi yhteiskunnan tukea suhteen muodostumista molempiin vanhempiin. Isyysrahaa voi saada siihen asti, kun lapsi täyttää kaksi vuotta.

Erilaisten perheiden elämäntilanteet pitäisi huomioida yhdenvertaisesti, joten isyysrahalain uudet tulkinnat ovat tarpeen. Lakiteksti näyttää antavan mahdollisuuden vapaampaan tulkintaan, mutta jos Kela pysyy omassa kannassaan, on varminta selkeyttää lakitekstiä. Vasta maaliskuun alusta korjattiin sairausvakuutuslain epäkohta, joka esti vanhempainpäivärahan lasta yksin hoitavilta isiltä.