Ylämenu
Menu
Uutiskirje

Kaksinkertaisia määriä metsähakkuita Salossa

Salon kaupunki on hakannut tavallista enemmän omistamiaan metsiä viimeisten kolmen vuoden ajan. Hakkuita on toteutettu Helisnummen-Sirkkulan alueella, Tupurissa ja Halikossa Salaistentien itäpuolella.

Monet alueet ovat tulleet hakkuu- ja harvennusikään. Kaupungin metsätulot kasvoivat 413 000 euroon viime vuonna.

Salon kaupungingeodeetti Ari Vainio kertoo, että kaupungin metsien hoidon strategiassa on pääperiaatteena menty metsänhoito edellä, mutta hakkuita on kevennetty lähempänä asutusta ja virkistysalueita.


Uutiset
STT
Arkisto