Sikayrittäjät ryhtyvät maksamaan metsästäjille villisiantapporahaa

0

Suomen Sikayrittäjät ry ryhtyy maksamaan metsästysseuroille toiminta-avustusta Suomessa pyydetyistä villisioista. Sikayrittäjien yhdestä eläimestä maksama avustus on 90 euroa.

Tuen taustalla on sikayrittäjien huoli afrikkalaisen sikaruton (ASF) leviämisestä.

– Meillä on suuri huoli afrikkalaisen sikaruton leviämisestä Suomeen. Jos riski realisoituu, se aiheuttaa väistämättä suuria taloudellisia ja toiminnallisia vahinkoja alalle, sanoo Sikayrittäjät ry:n toiminnanjohtaja Ari Berg Maa- ja metsätalousministeriön tiedotteessa.

Sikayrittäjien tuki maksetaan Eviran jo nyt maksaman näytepalkkion lisäksi.

– Tämä on erinomainen esimerkki valtion ja elinkeinon yhteistyöstä hankalan haasteen edessä, toteaa maatalous- ja ympäristöministeri Kimmo Tiilikainen.

Seuratoiminta-avustuksen saamiseksi villisikanäytteiden näytelähetteeseen tulee kirjata tuen saavan metsästysseuran nimi ja lisäksi metsästysseuran tulee toimittaa Sikayrittäjille metsästysseuran Y-tunnus ja tilitiedot. Suomen sikayrittäjät ry maksaa tuen seuroille noin puolen vuoden välein.

Elintarviketurvallisuusvirasto Evira on vuodesta 2014 lähtien maksanut näytepalkkiota metsästetyistä tai kuolleena löydetyistä luonnonvaraisista villisioista. Jokaisesta afrikkalaisen sikaruton tutkimuksiin lähetetystä villisikanäytteestä maksetaan 40 euroa, jonka on voinut vaihtaa myös Evirassa tehtäviin trikiinitutkimuksiin. Naaraspuolisesta villisiasta maksetaan lisäksi 60 euroa, jos mukaan on liitetty villisiasta otettu kohtunäyte.

Kuolleena löydetyistä tai oireilevista villisioista ilmoittamisesta Evira maksaa näytepalkkiona 100 euroa villisikaa kohden. Näytepalkkion saamiseksi näytteiden lähettäjän tulee täyttää palkkiolomake tai kirjata tarvittavat tiedot näytelähetteeseen.

Tammi- ja helmikuun aikana Evira tutki näytteet 79 luonnonvaraisesta villisiasta. Eläimistä 77 oli metsästettyjä ja kaksi kuolleena löytyneitä. Vastaanotetuissa näytteissä ei esiintynyt afrikkalaista sikaruttoa.

Maa- ja metsätalousministeriö on aikaisemmin kertonut muista valmisteilla olevista toimenpiteistä taudin torjumiseksi. Lisäksi Euroopan unioni rahoittaa afrikkalaisen sikaruton torjuntaa jäsenmaissa muun muassa tiedotusta ja tautiseurantaa tukemalla.

Afrikkalainen sikarutto (ASF) on sikojen ja villisikojen vakava verenvuotokuumetauti ja yksi vakavimmista sikataloutta uhkaavista taudeista Euroopassa. Tauti on levinnyt luonnonvaraisten villisikojen välityksellä ja ihmisen toiminnan kautta Suomen lähialueille Venäjälle ja Baltiaan. Taudin leviäminen maahan olisi merkittävä takaisku suomalaisen sianlihan viennille. Afrikkalainen sikarutto ei tartu ihmiseen.