Someron kaupunginhallitus ei hyväksy päiväkotiryhmien suurentamista

0

Someron kaupunginhallitus ei hyväksy päiväkotiryhmien suurentamista siinäkään tapauksessa, että niin voitaisiin vaikuttaa päivähoidon tilatarpeeseen.

Someron kaupunginjohtaja Sami Suikkanen ehdotti, että lapsiryhmien suurentamista olisi voitu harkita silloin, kun sillä olisi vaikutusta päivähoidon tilatarpeisiin. Nykylain mukaan yli kolmevuotiaiden päiväkotiryhmässä voi olla 24 lasta 21 lapsen sijasta.

Kaupunginhallitus poisti lapsiryhmien suurentamisen kuitenkin yksimielisesti keinovalikoimasta, jolla voidaan vaikuttaa päivähoidon tuleviin tilatarpeisiin. Mahdollisiksi keinoiksi varhaiskasvatuksen harkittavaksi jäivät perhepäivähoitajan ammatin vetovoimaisuuden lisääminen sekä erilaisten päivähoitomuotojen hyödyntäminen.

Samalla kaupunginhallitus antoi tekniselle toimelle ohjeen valmistella varhaiskasvatukselle tiloja siten, että uudelle 21-paikkaiselle päiväkotiryhmälle löytyy tarvittaessa ensi syksynä tilat.

Somerolla on ollut käytössä suuremmat päiväkotiryhmät väliaikaisena ratkaisuna viime syksystä saakka, mutta sivistyslautakunta päätti aiemmin luopua isoista ryhmistä.