Asiantuntijat apuun selvittämään Kiiruun koulun materiaaleja ja menettelytapoja

0

Someron kaupunki ottaa ulkopuoliset asiantuntijat apuun Kiiruun koulun rakentamiseen liittyvässä vyyhdessä. Tekninen lautakunta haluaa rakennusalan asiantuntijoilta lausunnon, onko uuden koulun vesikattorakenne toimiva, kestävä ja turvallinen, vaikka se on tehty alkuperäisistä suunnitelmista poikkeavalla tavalla.

Someron tekninen johtaja Marko Mäkinen huomauttaa, että kaupunkia kiinnostaa erityisesti yläpohjarakenteen höyrysulun toimivuus. Mäkisen mukaan koulun yläpohjassa käytetty bitumikermi täyttää minimivaatimukset, mutta on höyrysulun osalta puolet huonompi kuin suunnitelmissa ollut materiaali.

Ojarannan Rakennuksen toimitusjohtaja Saku Kanasuo korostaa, että Kiiruun koulun yläpohjarakenne täyttää kaikki rakennusalan vaatimukset ja määräykset. Ojarannan Rakennus selvitytti itse teknistä lautakuntaa varten Kiiruun koulun materiaalivaihdokset ulkopuolisella asiantuntijalla Salon Rakennustekniikalla. Rakennustekniikan selvityksessä todetaan koulun yläpohjan höyrysulkumateriaalin vaihdoksen täyttävän tekniset vaatimukset ja viranomaismääräykset.

Someron tekninen lautakunta haluaa lisäksi lakiasiantuntijoilta lausunnon siitä, onko koulun materiaalimuutoksissa noudatettu urakkasopimuksen mukaisia menettelytapoja. Ojarannan Rakennuksen mukaan materiaalien muutokset on esitetty kaupungille. Someron kaupunki on vaatinut myös koulun rakentamista valvovalta Ramboll Finlandilta selitystä.

Kiiruun koulu valmistuu tammikuussa 2018.