Huonoin ratkaisu

0

RAUNO SAARI. Kuntavaali on vaali, jossa päätetään pääosasta palveluita, jotka koskevat meistä jokaista. Kuntalaiset ovat perinteisesti pitäneet tärkeimpinä asioina paikallisia lääkäri- ja vanhuspalveluja sekä kunnan tarkkaa taloudenhoitoa.
Kaavailtu maakuntauudistus 2019 sekoittaa nyt ajatuksia. Uudistuksen ytimenä  kun ovat sosiaali- ja terveydenhoitoa koskevat järjestelyt. Taloudenhoito jatkuu entistä vaikeampana tehtävänä.
Vaalikamppailu on ollut vaisua. Maan hallituksen oppositio, sosiaalidemokraatit etunenässä, ovat markkinoineet vaaleja hallitusvaaleina. Politiikan tutkijat ovat puolestaan  pelotelleet alhaisella äänestysprosentilla. Vihreiden taholla on povattu pormestarijärjestelmälle murrosta tiellä, jota Helsinki  nyt viitoittaa.

Sipilän hallituksen toinen vuosi on ollut vaikea. On otettu askelta eteen ja askelta taakse. Hallitus on saanut arvostelua. Hallitusvaaleja ei  näistä kuntavaaleista kuitenkaan tule. Keskusta on luja uskossaan, kokoomus ei ole työväenpuolue, mutta se on vaalityön puolue. Perussuomalaiset ovat  siirtäneet ennakoiden katseensa kevään 2019 eduskuntavaaleihin. Jytkyjä  ei   muistella. Hallituksen karavaani jatkaa siten kulkuaan, haukkuvat koirat miten tahtovat.
Äänestysaktiivisuus on vakava kysymys. Viime vaalien vajaasta 60 prosentista se ei saisi laskea. Jos 50 prosentin raja alittuu, kuten on ennakoitu, tulos on katastrofi vaalin  uskottavuudelle. Silloin ollaan toriparlamenttien tiellä. Kuullaan sitä joukkoa, joka pitää eniten ääntä.

Poliittisten pormestareiden tuloa kuntahallintoon on jarruttanut pelko päätöksenteon ja valmistelun sekoittumisesta. Käytännössä elämä on kuitenkin sellaista, että nämä rajat ovat kuin veteen piirretty viiva. Vahvat osaajat vaikuttavat asioihin, ovat kummalla puolella tahansa.
Poliittisessa pormestarissa yhdistyy kaupunginjohtaja ja hallituksen puheenjohtaja. Malli lisää vaalituloksen merkitystä. Helsinki ja Tuusula ovat  nyt siirtymässä tähän järjestelmään. Tampereella ja Pirkkalassa on  pormestari ollut kymmenkunta vuotta. Heistä  on siellä tullut näkyviä  hahmoja.
Valtuuston  keskuudestaan valitsema pormestari ei  voi hetkeäkään  unohtaa suhdettaan kuntalaisiin. Muutoin tulee kosto tulee seuraavissa vaaleissa. Järjestelmässä hallinnon ja politiikan välinen yhteys pakostakin tiivistyy.

Nuorilla on tuoreen barometrin mukaan pessimistinen käsitys suomalaisen hyvinvointivaltion tulevaisuudesta. Korkea työttömyys on yhtenä selittäjänä. Barometri kertoo kyynisyyden lisääntymisestä ja heikosta luottamuksesta toisiin ihmisiin. Me-hengen tilalla vallitsee apatia ja minä-ajattelu. Näin vaikka  kansainvälinen onnellisuusvertailu kertoo tästä kansakunnasta aivan muuta.
Barometrin tulos  ei korreloi korkeaa  äänestysprosenttia. Miten me saamme nyt viime tingassa kerrottua, että  syrjään vetäytyminen on nuorelle  itselleen, kuten meille muillekin, kaikkein huonoin ratkaisu.
Kirjoittaja on eläkkeellä oleva entinen maaherra.