Pikaluottojen ehtoja on syytä tiukentaa

0

Pikavipit näyttävät olevan vaikeasti hallittava vaikeuksien lähde. Kun yhdeltä suunnalta ongelmien tuloa saadaan tukittua, niitä ilmenee toisaalla. Ongelmien lähde ne ovat erityisesti niille vippaajille, joille useista pikalainoista syystä tai toisesta kertyy ylivoimainen taakka.

Takuusäätiö on sosiaalialan järjestö, jonka tehtävänä on pienituloisten ylivelkaantuneiden auttaminen, neuvonnan antaminen taloudenhallinnassa sekä järjestelylainojen takaaminen vaikeuksissa oleville.
Nyt takuusäätiö on huolissaan entistä isompien pikaluottojen tuottamista velkaongelmista (SSS 6.4.). Velkamäärät ovat entistä isompien pikaluottojen myötä kasvaneet sellaisiin summiin, että Takuusäätiö ei voi ihmisiä auttaa.

Pikaluotto on kallista rahaa, vaikka sen maksaisi nopeastikin takaisin. Usein kuitenkin takaisinmaksusuunnitelmat sortuvat, ja näin takaisin maksettava summa kiipeää ihan toiselle tasolle kuin lainattu summa.
Muutama vuosi sitten pikaluottojen aiheuttamia harmeja hillittiin korkokatolla. Silloin korkokaton piiriin tulevien pikaluottojen rajaksi määriteltiin 2 000 euroa. Nyt pikaluotot ovat entistä useammin yli 2 000 euron suuruisia, jolloin korkokatto ei niitä koske.
Pikaluottoja markkinoidaan aktiivisesti. Luottoja myöntävät yritykset ilmoittavat lainaehtonsa huolelliselle lukijalle epäilemättä aivan oikein. Takuusäätiön huolen ja kokemusten perusteella voi päätellä, että moni lainanottaja kuitenkin arvioi oman maksukykynsä väärin ja joutuu vaikeuksiin.
Sitäkin sopii kysyä, ovatko vuodessa jopa kaksinkertaisiksi nousevat luotot kuluineen kohtuullista liiketoimintaa.

Pikaluottojen sääntöjen tiukentaminen on oikeusministeriössä valmisteilla. Muutoksia on tavoitteena saada voimaan vielä tällä vaalikaudella. Muutoksiin on taas täysi syy.
Vaikka jokainen lainanottaja on itse vastuussa ratkaisuistaan, kokemukset osoittavat, että asiakkaiden suojelemiseen on tarvetta. Nopeasti otettavat ja saatavat pikavipit ovat liian monen kohdalla omiaan viemään kohtuuttomiin vaikeuksiin.