Salon valtuustosta enemmistö miehiä

0

Salon valtuustosta enemmistö tulee olemaan miehiä. Miehiä on 53 prosenttia, kun äänistä on laskettu 93,6 prosenttia.

Läpi menossa olevien Salon valtuutettujen keski-ikä on ääntenlaskennan tässä vaiheessa 51 vuotta.

Uusia valtuutettuja olisi 18 eli 35 prosenttia kaikista valtuutetuista.