Ylämenu
Menu
Uutiskirje

Salon seudun kunnat kritisoivat soten valinnanvapausmallia

Kunnat toteavat, että valinnanmahdollisuudet riippuvat ratkaisevasti asuinpaikan palvelutarjonnasta sekä ihmisen kyvystä arvioida oma tilanteensa.

Sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistuksesta lausuntonsa antaneet Salon seudun kunnat kritisoivat kovin sanoin lakiluonnosta valinnanvapaudesta. Valinnanvapausmallia pidetään monimutkaisena ja vaikeasti hahmotettavana. Salo toteaa, että esitetty malli rajoittaa maakunnan oikeutta päättää palvelujen tuotantotavasta ja ohjata palveluja kokonaisuutena.

Salo pitää lakiluonnosta täysin keskeneräisenä. Someron mielestä se pitäisi valmistella alusta alkaen uudestaan.

Salo haluaa asiakkaiden ja maakunnan edun vuoksi myös kunnille mahdollisuuden omistaa sote-keskuksia yhtiömuodossa. Kaupungin mukaan tämä lisäisi palvelutuotannon uskottavia vaihtoehtoja.

Kuntien arvioiden mukaan valinnanvapaus lisää terveyspalvelujen kysyntää ja voi kohdentua myös epätarkoituksenmukaisella tavalla, kun mainonta ja markkinointi tulevat ohjaamaan kuluttajien valintoja. Omaan tilanteeseen sopivaan palveluun hakeutuminen edellyttää asiakkaalta kykyä arvioida oman tilannettaan, palveluntarvettaan ja verrata sitä tarjolla oleviin palveluvaihtoehtoihin ennen hakeutumista palveluihin.

Kemiönsaari huomauttaa, että esitetyssä mallissa monenlaista hoitoa tarvitsevien potilaiden palveluja on vaikeaa sovittaa yhteen, kun osaa hoitaa kunta, osaa maakunnan liikelaitokset ja osaa yksityiset palveluntarjoajat. Kuntaliiton tavoin Salo katsoo, että ehdotettu tapa toteuttaa valinnanvapaus yhtiöittämisvelvollisuuden ja markkinamekanismin kautta on ristiriidassa sote- ja maakuntauudistukselle alunperin asetettujen tavoitteiden kanssa. Pyrkimyksenä oli poistaa rajaa perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon väliltä, lisätä yhdenvertaisuutta ja hillitä kustannuksia.

Lue lisää 2.4.2017 lehdestä

3 vastausta: Salon seudun kunnat kritisoivat soten valinnanvapausmallia

  • Pääministeri on antanut ihmeellisiä lausuntoja valinnanvapauden porrastamisesta. Tarkoittaako se sitä, että varallisuuden mukaan tarkastellaan kenellä on oikeus valita, en yhtään ihmettelisi. Kyllä turhaa puhetta on myös nuo isojen keskittymien verosuunnittelujen suitsemiset! Tulevat kiertämään veroja joka tapauksessa, kun ei porsaan vaan sian mentävä reikä heille jätetään. Epäilen vahvasti menojen vähentyvän noiden kaikkien sähläämisten jälkeen, päinvastoin!

    • Ei tarkoita. Varakkaat ovat voineet nytkin jo valita, minne menevät hoitoon, kun on ovat maksaneet itse lystin. Se ei muutu mihinkään. Uudessa mallissa jokainen kansalainen valitsee vuosittain SOTE-keskuksen, josta saa palvelunsa, mutta ei tietysti kaikkia. Se olisi ollut liian yksinkertaista. Osan palveluista tulee hoitamaan maakunnan yhtiö. Maakunta on vain hallinnollinen elin, joka järjestää palvelut, mutta ei tuota itse mitään. ERVA:t taas säilyy sellaisenaan.

  • Sutta ja sekundaa tuppaa tulemaan tämän hallituksen toimesta. Toivottavasti ei sentään ruumiita näiden sotkujen takia.


Uutiset
STT
Arkisto