Jätteenkuljetusjärjestelmä pysyy ennallaan Salon seudulla

0

Lounais-Suomen jätehuoltolautakunta on päättänyt pitää nykyiset jätteenkuljetusjärjestelmät alueensa kunnissa. Päätös tarkoittaa esimerkiksi Salossa, Paimiossa ja Sauvossa kiinteistön haltijan järjestämää jätteenkuljetusta. Kemiönsaaressa jatkuu kunnan järjestämä jätteenkuljetus.

Turun vt. ympäristönsuojelujohtaja Olli-Pekka Mäki esitti lautakunnalle, että sen alueella olisi siirrytty kunnan järjestämään jätteenkuljetukseen vaiheittain vuosina 2021–2024.

Lautakunnan salolainen varapuheenjohtaja Lauri Havia (kok.) esitti, että niin sanottujen kuivajätteiden kuljetuksia jatketaan nykyisellään. Märkien jätteiden eli sako- ja umpikaivolietteiden osalta asia palautetaan uudelleen valmisteltavaksi.
Lautakunta hyväksyi Havian ehdotuksen äänin 9–3 (1 poissa).