Koulutus on avainasia

0

Kun tulevaisuuden työelämää on yritetty ennakoida, yksi piirre ennustuksissa on ollut monen uran malli. Tällä on tarkoitettu sitä, että yhtä ja samaa ammattia vain harva voi harjoittaa koko työikänsä. On oltava valmis vaihtamaan alaa ja ammattia ja oppimaan kokonaan uutta.
Automaation ja robotisaation avaamat tulevaisuudenkuvat ainakin osaltaan vahvistavat edelleen tätä kuvaa. Monet nykyisistä ammateista tulevat häviämään. Nyt syntyvät uudet ammatitkaan tuskin ovat sen pysyvämpiä.

Positiivinen näkökulma asiaan on, että monien töiden siirtyessä ihmisiltä koneiden tehtäväksi ihmisten työpanos voidaan kohdistaa siihen, mitä koneet eivät osaa eivätkä opi, ja minkä ihmiset tekevät paremmin.
Tämä kaikki on mittava haaste koulutukselle. Se on sitä koulutusjärjestelmää ylläpitävälle yhteiskunnalle ja myös tulevaisuuttaan suunnitteleville nuorille, jotka peruskoulun jälkeen tekevät omia valintojaan toisen asteen opinnoista.

Kiinnostava tilastotieto on, että ylioppilastutkinnon suosio on 2000-luvun alusta hivenen vähentynyt. Edelleen Suomessa nuoresta ikäluokasta suunnilleen puolet on lukion käyneitä. Vielä 15 vuotta sitten ylioppilaiden osuus oli vähän yli puolet, nyt se on vähän sen alle.
Edelleen tilastot kertovat, että tytöistä isompi osuus kuin pojista suorittaa ylioppilastutkinnon. Lukio-opintojen kanssa oppilaista kilpailevat ammatilliset opinnot, jotka ovat tämän vuosituhannen aikana olleet lukioita vetovoimaisempia.

Jos koulutustasoa mitataan korkeakouluopinnoilla, Suomessa koulutustaso on laskussa. Tämä on vastoin muiden kehittyneiden teollisuusmaiden isoa linjaa. Iso kysymys onkin, pitääkö tämän takia olla huolissaan.
Lukio on yleissivistävää koulutusta. Korkeakouluopintoihin voi jatkaa myös ammatillisen koulutuksen kautta, ja tätä mahdollisuutta onkin viime vuosina kehitetty, mutta lukio on silti tavallinen tie yliopisto-opintojen pariin.
Varmaa on, että koulutuksen merkitys tulevaisuudessa kasvaa eikä vähene. Kysymys on myös siitä, että koulutuksen kautta vahvistuvat kyvyt sopeutua muutoksiin ja tarvittaessa kouluttautua uusille aloille. Tähän on annettava lisää valmiuksia sekä lukioissa että kaikessa toisen asteen koulutuksessa.