Oikeuskanslerin nimityksestä kanneltiin oikeuskanslerille ja oikeusasiamiehelle

0

Oikeuskanslerille on kanneltu siitä, että uudeksi oikeuskansleriksi nimitetty Tuomas Pöysti aloittaa virassaan vasta ensi vuoden alussa ja että virkaa hoidetaan sitä ennen väliaikaisin järjestelyin.
Oikeuskansleri Jaakko Jonkka jäi eläkkeelle toukokuun alussa.
Sähköpostitse lähetetty kantelu on osoitettu myös eduskunnan oikeusasiamiehelle sekä joukolle poliitikkoja ja tiedotusvälineitä. Yksityishenkilön tekemästä kantelusta kertoi ensin Demokraatti.
Oikeuskanslerinviraston ja eduskunnan oikeusasiamiehen pitää vielä keskustella, miten tapauksessa menetellään ja kumpi asian käsittelee, kertoi neuvotteleva virkamies Johanna Koivisto Oikeuskanslerinvirastosta STT:lle.
Oikeuskansleri ja eduskunnan oikeusasiamies ovat ylimpiä laillisuusvalvojia Suomessa. Oikeuskansleri valvoo muun muassa hallituksen virkatoimien laillisuutta.

https://demokraatti.fi/oikeuskanslerille-kanneltu-oikeuskanslerin-nimityksesta/

STT

Kuvat: