Kiiruun koulun valvoja kiistää puutteet valvonnassa

0

Someron Kiiruun koulun rakennustöiden valvonnasta vastaava Ramboll kiistää, että koulun työmaan valvonnassa olisi ollut puutteita. Ramboll korostaa omassa selvityksessään Someron kaupungille, että vastuu koulun työmaalla tehdyistä muutoksista kuuluu yksiselitteisesti pääurakoitsijalle Ojarannan Rakennukselle. Urakoitsijalla on velvollisuus hyväksyttää muutokset kaupungilla.

Kiistan kohteeksi on noussut koulun yläpohjan höyrynsulku, joka on toteutettu suunnitelmista poiketen. Rambollin mukaan valvoja, urakoitsija ja rakennesuunnittelija ovat käyneet keskusteluja vaihtoehtoisen höyrynsulun eduista, mutta urakoitsija ei ole hyväksyttänyt muutosta erikseen.

Someron kaupunki odottaa parhaillaan rakennustekniseltä asiantuntijalta ja lakimieheltä lausuntoa myös vajaa viisi vuotta sitten valmistuneen uimahallin rakenteista ja käytetyistä työtavoista. Uimahallissa mukana ollut valvoja valvoo myös Kiiruun koulua ja hallin rakensi loppuun Ojarannan Rakennus.

Valvoja korostaa omassa selityksessään Someron uimahallin rakenteiden toimivan tutkimusten mukaan erinomaisesti huolimatta kuukausia kestäneestä suuresta ylipaineesta. Hän toteaa, että uimahallissa ei ole mitään selvitettävää.