Turun AMK vahvistaa muuttonsa Salon IoT Parkiin

0

Turun AMK on käynyt kevään ja alkukesän aikana neuvotteluja Salon toimipisteen siirtämisestä Salo IoT Parkiin.

– Neuvotteluissa on löydetty Turun AMK:n toiminnalle soveltuvat tilat Kiila-kiinteistöstä, jotka sijaitsevat pääsisäänkäynnin välittömässä läheisyydessä viereisessä rakennuksessa. Tilat ovat rajattavissa selkeästi Turun AMK:n käyttöön ja mahdollistavat myös yhteistyön laajentamisen Salo IoT Parkissa toimivien yritysten ja yhteisöjen kanssa, kertoo Turun AMK tiedottessan.

Turun AMK:n hallitus valtuutti maanantaina pidetyssä kokouksessaan rehtori-toimitusjohtajan allekirjoittamaan vuokrasopimuksen Salon toimipisteen toiminnan siirtämisestä Salo IoT Parkiin, mikäli vuokrasopimuksen ehdoista saadaan sovittua Salo IoT Parkin kanssa. Tavoitteena on siirtää toiminta uudelle kampukselle vuoden 2017 loppuun mennessä.

– Muutto mahdollistaa meille yhteistyön kehittyvien salolaisten yritysten kanssa ja helpottaa siirtymisiä Salon ja Turun välillä, sanoo rehtori Vesa Taatila.

AMK toimii muuttonsa asti Salon kaupungin omistamassa kiinteistössä Ylhäistentiellä.