Ulkopuolisuus lisää vaikeuksia

0

Suojelupoliisin mukaan Suomeen kohdistuva terroriuhka on kohonnut ja monimuotoistunut kolmen vuoden takaisesta tasosta. Siitä huolimatta suomalaiset kokevat terrorismin uhan pienempänä kuin kaksi vuotta sitten.

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön tutkimuksen mukaan vain hieman useampi kuin joka kymmenes suomalainen uskoo, että Suomi joutuu todennäköisesti terroristisen hyökkäyksen kohteeksi. Vielä kaksi vuotta sitten joka viides piti uhkaa todennäköisenä.
Supon mukaan terroristijärjestöjen suunnitelmallisten iskujen uhka on Suomessa matala, mutta yksittäisten radikaali-islamistien tekemien väkivallantekojen uhka on kasvanut. Maassa on yhä enemmän ihmisiä, joilla on kontakteja terroristisiin järjestöihin ulkomailla. Terrorismille myötämielisiä henkilöitä maassa on Supon arvion mukaan noin 350.

Luultavasti terrorismista saadun tiedon lisääntyminen on lieventänyt suomalaisten pelkoa, sillä Suomessa tilanne on toisenlainen kuin niissä Euroopan maissa, joissa iskuja on tehty. Esimerkiksi Ruotsi on nykyään voimakkaasti kahtia jakautunut yhteiskunta.
Suomen nuorista jihadisteista ja radikalisoitumisen torjunnasta viime syksynä kirjan julkaissut tietokirjailija Kristiina Koivunen haastatteli Suomessa ja Ruotsissa asuvia muslimeja, tutkijoita ja viranomaisia kirjaansa varten.
Hän totesi, että Ruotsi ei ole onnistunut radikalisoitumisen torjunnassa kovin hyvin. Maassa on ihmisiä, tuntevat itsensä täysin ulkopuolisiksi. Kahtiajako näkyy asuinalueilla, koulutuksessa ja työmarkkinoilla.

Suomalaiset tuntuvat luottavan siihen, että laajemman varjoyhteiskunnan muodostuminen voidaan meillä vielä välttää. Täällä ei ole esimerkiksi yhtä paljon pimeää työtä, rikollisia katujengejä eikä paperittomia kuin Ruotsissa. Suomen kouluissa ei ole yhtä suuria eroja opetuksessa oppilaiden välillä.
Suomessakin suuri osa muslimiväestöstä asuu pientuloisten alueilla, koulumenestys on heikkoa ja työttömyysluvut korkeita. Taloudellinen eriarvoisuus ruokkii monenlaisia vaikeuksia. Jos ihmiset eivät sitoudu yhteiskuntaan, he ajautuvat helpommin vaikeuksiin.