EU:sta otetaan mittaa

0

Euroopan unioni on päätynyt kädenvääntöön joidenkin jäsenmaidensa kanssa koko unionin kannalta perustavista periaatteista.
Miten näin on voinut tapahtua? Osoittautuuko usko demokratian, ihmisoikeuksien, oikeusvaltion ja sananvapauden kaltaisiin koko länsimaisen ajattelun perusasioihin näin nopeasti hyväuskoisuudeksi tai sinisilmäisyydeksi? Kaiken lisäksi tämä kysymys on aktualisoitunut vielä Euroopassa, joka on kuitenkin demokraattisen ajattelun koti.

EU:n murheenlapsiksi ovat osoittautuneet erityisesti Puola ja Unkari. Kummassakin maassa poliittinen pyrkimys on joissakin keskeisissä asioissa ollut poispäin EU:n kivijalaksi katsotuista periaatteista.
Viimeksi tikun nenään on otettu Puola. Puolassa maata johtava kansallismielinen Laki ja oikeus -puolue pyrkii ajamaan läpi lakeja, joilla maan oikeuslaitoksen riippumattomuutta romutettaisiin. Kysymys on oikeusvaltioperiaatteen loukkaamisesta.
Samat maat, Puola ja Unkari, ovat suhtautuneet hyvin nihkeästi myös EU:n piirissä sovittuihin yhteisiin toimiin turvapaikanhakijoista tulleen taakan jakamisessa.

Moni asia muuttuu ajan myötä itsestäänselvyydeksi, jota se ei olekaan. Ehkä tämä vaara pätee myös suhtautumiseemme demokratiaan.
Hyvä on muistaa, että valtiolliseen demokratiaan ei missään ole päästy ilman määrätietoista pyrkimystä ja myös kamppailua sen puolesta. Sekin on hyvä muistaa, että valtaosa maailman väestöstä elää olosuhteissa, joissa ollaan kaukana niistä oikeuksista ja vapauksista, jotka meidän demokraattisen ajattelumme mukaan kuuluvat kaikille. Ja kolmanneksi vielä, että demokratia vaatii puolustamista myös sen jälkeen, kun se on saavutettu.

EU:n kohdalla kysymys on merkittävästä tarkastuspisteestä. Unionin ytimessä olevia asioita on asetettu kyseenalaiseksi tavalla, joka vielä vähän aikaa sitten olisi tuntunut mahdottomalta. Tämän kaiken ohessa on brexit, joka väistämättä lyö nyt leimansa kaikkeen EU:n toimintaan. EU:n voi sanoa olevan stressitestissä, jossa sen kyky sitoutua arvoihinsa punnitaan.