Peloitta parempi

0

Terrorismi on sana, joka toistuu uutisissa päivittäin, tavalla tai toisella. Siltäkin tuntuu, että terroritekoja tehdään nyt enemmän kuin ennen. Ihmishenkiä vaatineita terrori-iskuja on tehty lyhyen ajan sisällä Euroopan suurissa kaupungeissa, viimeksi Britanniassa Manchesterissa ja Lontoossa. Lähimpänä Suomea terrorismi on ollut Pietarin metroiskussa ja Tukholman kuorma-autolla toteutetussa iskussa viime huhtikuussa.

Huolimatta entistä tehokkaammasta kontrollista ja vastatoimista terroristit ovat kyenneet säälimättömiin ja sokeaa raakuutta osoittaviin iskuihin yllättävissä paikoissa.
Tätä taustaa vasten on aika erikoinen tieto, että Suomessa terrorismin pelko ihmisten ajatuksissa on vähentynyt. Tämän tiedon kertoo Suomen pelastusalan keskusjärjestö (SPEK), joka on selvittänyt asiaa laajalla kyselytutkimuksella yhdessä sisäministeriön kanssa. Edelliset vastaavat tiedot ovat kahden vuoden takaa, ja niihin verrattuna uhat koetaan nyt epätodennäköisempinä kuin silloin.

Tutkimus ei anna vastauksia siihen, mikä muutosta selittäisi. Selityksiä voi kuitenkin tapailla.
Vaikka terroritekoja toistuvasti tehdään ja niistä kerrotaan näkyvästi, Suomi on saanut olla terrorismilta ainakin toistaiseksi rauhassa. On sille perusteita tai ei, ihmiset kokevat olonsa Suomessa terrorismin suhteen jokseenkin turvalliseksi.
Aika erikoinen kontrasti tälle on virallinen kuva erilaisista uhista, jotka meihinkin voisivat kohdistua. Nämä uhkakuvat ovat perusteena sille, että valtionhallinnossa on vireillä lakihankkeita, joilla pyritään parantamaan meidän valmiuttamme terrori-iskuja ja myös muita uusia uhkia vastaan.

Tämä – siis uhkien ottaminen vakavasti – voi samalla olla ainakin osaselitys sille, että ihmiset kokevat olonsa turvallisemmaksi kuin ennen. Jos näin on, niin viranomaisten ja julkisen vallan osoittama tahto turvallisuuden parantamiseksi on toiminut toivottavalla tavalla. Entistä parempi varautuminen mahdollisen pahan varalta lisää pelkojen ja pessimismin sijasta turvallisuudentunnetta.
Isossa kuvassa tämän kehityksen voi nähdä hyvin positiivisena. Optimismi luo henkistä ja muutakin hyvinvointia.