Työllisyyskehitys tarvitsee tukea

0

Salon seudun työllisyystilanne on kohentunut viime kesästä. Vuosi sitten kesäkuussa Salossa ja Somerolla oli yhteensä 4 568 työtöntä työnhakijaa. Nyt heitä on 3 833.
Työttömyyden laskutrendi on vuositasolla maakunnan seutukunnista toiseksi ripeintä, joskin Salon lähtötaso on myös ollut muita hankalampi. Edelleen Salon seutukunnan 13,4 prosentin työttömyysaste on maakunnan seutukuntien korkein.

Työttömyys on laskenut Varsinais-Suomessa kaikissa ammattiryhmissä. Voimakkaimmin se on vähentynyt suorittavien tehtävien ammattiryhmässä, mutta tilanne kohenee myös toimihenkilötehtävissä.
Salon seudulla erityisen hyvässä vireessä on metalliala. Turussa telakan pitkälle ulottuva tilauskanta vauhdittaa alihankintakonepajojen tuotantoa, ja esimerkiksi kaivosteollisuuden investoinnit tuovat töitä maailmalta myös Saloon.
Metallialalta on jo kantautunut viestiä työvoimapulasta. Olisi ensiarvoisen tärkeää, että salolaisyritykset saisivat osaavaa työvoimaa riittävästi. Tätä tavoitetta voidaan tukea muun muassa koulutustarjonnan avulla.
Salon työllisyyskehitystä määrittelee työvoiman kysynnän ohella myös työvoiman tarjonta.

Salon kaupungin työttömyysaste oli kesäkuussa 14,2 prosenttia. Alle 25-vuotiaita työttömiä oli 403. Pitkäaikaistyöttömiä oli 1 222.
Vaikka työttömyys on laskenut, lukujen takana on edelleen valtava joukko vailla työtä olevia henkilöitä.
Työttömän työnhakijan tilanne on monessa suhteessa hankalampi kuin työllisen. Toimeentulokysymysten lisäksi työssäkäyvien etuina ovat esimerkiksi työterveyshuolto ja sosiaalinen verkosto, joka luo ja ylläpitää ihmissuhteita. Työ merkitsee useimmille paljon muutakin kuin rahan ansaitsemista, ja työttömyys tuo usein mukanaan muitakin haasteita kuin rahan vähyyden.

Salossa on syytä pohtia erityisellä tarmolla, miten kaupunki voi vauhdittaa parempaan suuntaan menossa olevaa työllisyyskehitystä. Kaupungin vetovoima mahdollisten uusien asukkaiden ja sijoittuvien yritysten silmissä on tärkeää, kun ihmiset ja yritykset tekevät valintojaan.