Asumistukimuutos vaikeuttaa monen avoparin taloutta

0

Noin 42 000 opiskelijaa menettää asumisen tukensa elokuussa voimaan tulleen asumistukimuutoksen myötä. Opiskelijat siirtyvät yleisen asumistuen piiriin, jolloin tuki määräytyy ruokakunnan tulojen mukaan. Aiempi asumislisä oli henkilökohtainen.

Niin sanottuja voittajia muutoksessa ovat yksin asuvat, joilla asumistuki korottuu tai vähintään pysyy samana kuin ennen. ”Häviäjiä” ovat ne pariskunnat, joissa toinen tienaa ja toisen tulot ovat pienemmät esimerkiksi päätoimisen opiskelun takia. Heiltä asumistuki voi loppua kokonaan.

Lakimies Mikko Horko Kelan etuuspalvelujen lakiyksiköstä kertoo, että yleisen asumistuen perusajatus on tukea yhteisen asunnon yhteisiä asumismenoja. Esimerkiksi avoparin kummankin osapuolen pitäisi osallistua maksukykynsä mukaan. Elatusvelvollisuutta ei kuitenkaan ole.

Yhteinen talous tarkoittaa esimerkiksi salossa asuville Pauliina Lintulalle ja Otto Pitkäselle sitä, että kulut pyritään maksamaan tasan puoliksi. Lintulaa huolestuttaa eniten opintolainan määrän kasvu. Opintoraha ja asumistuki eivät riitä kattamaan kaikkia kuukausittaisia menoja, vaan loput hän ottaa lainasta.

Pauliina Lintula ja Otto Pitkänen asuivat noin vuoden yksiössä kunnes muuttivat isompaan asuntoon.