Hyvät välit kotona auttavat koulussa

0

Koululaisten kesälomat ovat pikkuhiljaa päättymässä. Osa oppilaitoksista aloittaa syyslukukautensa jo ensi viikolla.
Tässä vaiheessa vuotta kiinnitetään huomiota koulutiensä aloittaviin ekaluokkalaisiin tai vähän vanhemmista oppilaista, jotka siirtyvät peruskoulusta toisen asteen opintoihin. Muutostilanteissa lapsi ja nuori tarvitsee erityistä huomiota, mutta vanhempien tuki on tärkeää muillekin.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen THL:n tekemän kouluterveyskyselyn mukaan nuoren ja hänen vanhempiensa välinen suhde vaikuttaa merkittävästi koulunkäyntiin. Kun suhde ja keskusteluyhteys ovat kunnossa, nuorella on selvästi vähemmän opiskeluvaikeuksia, uupumusta ja ahdistuneisuutta kun sellaisilla nuorilla, jotka kokevat suhteen vanhempiin olevan huono.
Usein korostetaan nuorten ja vanhempien välisiä kahnauksia. Laajassa kyselyssä suurin osa nuorista arvioi kuitenkin, että suhde vanhempiin on hyvä. Myös keskusteluyhteys toimii. Alle kymmenen prosenttia vastaajista oli sitä mieltä, että vanhempien kanssa ei voi keskustella omista asioista.

Suurin osa nuorista elää perheessä, jossa hyvä suhde vanhempiin kantaa läpi kouluvuosien. Miten voi vähemmistö, jolla asiat eivät ole näin hyvin? Tutkimuksen mukaan eniten vaikeuksia on nuorilla, jotka kokevat suhteen vanhempiinsa huonoksi.
Itse asiassa heillä on vaikeampaa kuin nuorilla, jotka eivät tapaa vanhempiaan tai joilla ei ole vanhempia lainkaan.

Kouluterveyskysely tehtiin lukio- ja ammattikouluikäisille, ja siihen vastasi 70 000 nuorta. Kyse ei ole lapsista ja pienistä koululaisista. Vastaajat ovat tilanteessa, jossa ollaan jo hankkimassa ammattia tai valmistaudutaan tuleviin korkeakouluopintoihin. Mielessä on vahvana ajatus: mitä minä teen isona.
Arjen tasolla nuori kokee helposti, että vanhemmat sekaantuvat hänen elämäänsä liikaa. Vanhemmat taas saattavat ajatella, että kyllä nuori jo pärjää ilman huolenpitoa.
On hyvä nähdä tällaisen pintapuheen taakse ja ymmärtää, kuinka iso rooli vanhemmilla on aikuisuuden ovia kolkuttelevan nuoren elämässä.