Raidekilpailussa vielä kysymyksiä

0

Avoin kilpailu tuodaan myös rautateille. Hallitus haluaa avata henkilöliikenteen kilpailulle asteittain vuoteen 2026 mennessä. Samalla valtionyhtiö VR pilkotaan osiin.
Tavaraliikenne avattiin kilpailulle vuonna 2007, mutta vain harva yhtiö on lähtenyt kilpailuun vahvan VR:n kanssa. Henkilöliikennettä on hallinnut VR:n monopoli. Ainoa poikkeus on pääkaupunkiseudun lähiliikenne, jonka HSL on kilpailuttanut. Myös tätä liikennettä operoi VR.

Hallituksen tavoitteena on lisätä hintakilpailua, mikä tarkoittaisi halvempia junalippuja. Lisäksi halutaan kasvattaa junaliikenteen suosiota ja matkustajamääriä. Se on tarpeen myös ilmastolupausten vuoksi.
Parantamisen varaa on, sillä Suomessa rautateiden osuus koko henkilöliikenteestä on noin viisi prosenttia. Se on pienempi kuin EU:n keskiarvo. Esimerkiksi Ruotsissa ja Britanniassa junat kuljettavat yhdeksän prosenttia kaikesta henkilöliikenteestä.

Aidon kilpailun toteuttamiseksi valtionyhtiö VR:stä irrotetaan kalusto-, kunnossapito- ja kiinteistöyhtiöt, jotka palvelevat kaikkia raideliikenneyhtiöitä tasapuolisilla ehdoilla.
VR:n junakalusto tulisi siis myös yksityisten yritysten vuokrattavaksi. Suunnitelmat herättivät rautatiealan ammattiliitoissa voimakasta vastustusta. Vuokrauksen ehdot ja hinnoittelu onkin syytä tehdä huolellisesti ja ottaa aidosti mukaan kaikki pääoma- ja ylläpitokustannukset. Kalustoyhtiön pitää pystyä myös investoimaan uuteen junakalustoon.

Tavoitteista on helppo olla samaa mieltä, mutta käytännön toteutuksessa on avoimia kysymyksiä.
Suositut reitit kelpaavat kaikille, mutta samalla pitäisi pitää huolta kannattamattomista junavuoroista. Hallitus aikoo ratkaista ongelman niputtamalla erilaisia reittejä samaan sopimukseen. Huolta on noussut myös vilkkaimpien yhteyksien ylihinnoittelusta. Lisäksi VR:n pilkkomiseen saattaa liittyä ongelmia, jotka vaikuttavat yhtiön mahdollisuuksiin menestyä kilpailutilanteessa.
Näin suuri muutos edellyttää, että kaikkiin yksityiskohtiin haetaan parhaat ratkaisut.