Salolaisilta kysytään ideoita ydinkeskustan katujärjestelyistä

0

Salolaisilta toivotaan ideoita ja mielipiteitä ydinkeskustan kaduista ja liikennejärjestelyistä.

Kaupunki on laatimassa Salon katuympäristöllistä yleissuunnitelmaa yhdessä Sito Oy:n kanssa. Tavoitteena on ydinkeskustan kehittäminen kävelypainotteiseksi, viihtyisäksi, houkuttelevaksi ja vetovoimaiseksi. Samalla mietitään keskustan liikennejärjestelyiden toimivuutta.

Kävelypainotteisten katujen lisääminen torin lähialueella oli yksi tavoitteista Salon keskustan osayleiskaavassa. Tarkoitukseen on varattu myös rahaa: Salon investointisuunnitelmassa vuosille 2017-2021 on varattu yli kaksi miljoonaa euroa keskustojen kehittämiseen.

Salon kaupunkisuunnittelun nettisivuilla on avattu suunnitelmatyöhön liittyvä kysely, jossa voi kertoa omia ideoitaan. Kysely löytyy osoitteesta http://www.salo.fi/eharava. Kyselyyn voi vastata 10. syyskuuta mennessä.