Uusi opetussuunnitelma vaatii kouluilta monipuolisuutta

0

Oppilaan osallistuminen opiskelun suunnitteluun ja eri vaihtoehdoista valitseminen ovat tätä päivää koulussa. Mitä kaikkea uusi opetussuunnitelma, joka tuli voimaan jo elokuussa 2016, tuokaan tullessaan? Kouluissa ollaan vasta aloittelemassa uudenlaista tapaa oppimisessa, jossa oppimisen opettajohtoisuus on vaihtumassa oppilaan ohjaamiseksi kohti tavoitteita, joita oppilas on asettanut itselleen.

Halikon yhtenäiskoulun rehtori Hannu Pölönen kertoo, että yläkoulun oppilailta oli kysytty parhainta tapaa oppia matematiikkaa: ryhmässä, itsenäisesti opiskelemalla vai opettajan avulla.
Parhaiten oppilaat sanovat oppivansa kuuntelemalla ja seuraamalla opetusta, kun asiaa kysyttiin. Jotkut oppivat tekemällä, ja siksi opetuksen ykköstavoite on monipuolisuus. Pölösen mukaan koulussa ei mennä suinkaan niin, että oppilas päättää kaikesta, mutta vaihtoehtoja annetaan.

Muutoksessa on myös mietitty koulupäivän rakennetta Pölösen mukaan.
– Jos työtavat vaihtelevat, kokeillaan alakoulussa pitempiä työskentelyjaksoja ja pitempiä toiminnallisia välitunteja, jotka ovat noin puoli tuntia. Välitunneilla on ”sporttareita” aktivoimassa alakoululaisia liikkumaan, ja samaa aiotaan tuoda myös yläkoulun puolelle, liikunnallisia toimintavälitunteja.

Toimintavälitunti Armfeltin koulun pihalla.