2 500 euroa on yleisin kuukausiansio kokoaikatyössä, kertoo Tilastokeskus – joukossa sairaanhoitajia ja lastentarhanopettajia

0

Kokoaikatyötä tekevien palkansaajien yleisin kuukausiansio on 2 500 euroa, selviää Tilastokeskuksen viime vuotta koskevista tiedoista.
Kokonaisansioihin on laskettu mukaan peruspalkan lisäksi muun muassa ylityöt ja luontoisedut. Sen sijaan lomarahat tai tulospalkkiot eivät sisälly lukuihin.
Tilastokeskuksen vertailussa kokonaisansiot jaettiin sadan euron ansioluokkiin. Yleisimpään luokkaan eli kuukaudessa noin 2 500-2 600 euroa ansaitseviin kuuluvat muun muassa ammattiluokat sairaanhoitaja, lastentarhanopettaja ja rakennustyöntekijä.
Tilastossa ei ole mukana yksityisten yritysten ylimmän johdon palkkatietoja.

STT

Kuvat: