Eduskunnalla avoimuusongelma

0

Eduskunta jatkaa vieraslistojen salaamista vastoin korkeimman hallinto-oikeuden linjausta. Eduskunnan kansliatoimikunta keskusteli torstaina sekä vieraslistoista että lobbaajarekisteristä. Kumpaakin asiaa selvitellään edelleen virkamiesvoimin.
Vieraslistoilla tarkoitetaan eduskunnan vierailijatietojärjestelmää ja kulunvalvontapöytäkirjoja. Lobbaajarekisteri taas olisi eduskunnan ylläpitämä rekisteri, johon edunvalvontaa harjoittavat järjestöt ja yritykset kirjautuisivat. Esimerkiksi Euroopan unionissa on käytössä vapaaehtoinen avoimuusrekisteri.
Suomeen rekisteriä ovat vaatineet muun muassa monet lobbaajatahot.

Keskustelu vieraslistoista on aiheuttanut liikehdintää eduskunnassa. Vihreä eduskuntaryhmä on päättänyt presidenttiehdokas Pekka Haaviston (vihr.) esimerkkiä noudattaen, että yksittäiset kansanedustajat alkavat julkaista lobbaustietoja.
Samanlaisia ajatuksia on esitetty muissakin eduskuntaryhmissä.

Eduskunnan linjasta on tehty kanteluita eduskunnan oikeusasiamiehelle ja oikeuskanslerille. Tällä viikolla kantelun teki Päätoimittajien yhdistys. Päätoimittajat katsovat, että eduskunta on rikkonut sekä lakeja että korkeimman hallinto-oikeuden (KHO) linjauksia.
KHO:n mukaan eduskunnan vieraslistat ovat julkisuuslain tarkoittamia jatkuvasti ylläpidettäviä luetteloita, joiden merkinnät ovat julkisia.
Eduskunta ei ole halunnut noudattaa KHO:n linjausta. Tietoja on kieltäydytty julkaisemasta, ja niitä on jopa hävitetty. Menettely synnyttää mielenkiintoisen kysymyksen: pitääkö lakeja säätävän eduskunnan noudattaa lakeja itse? Vakavasti otettavia vastauksia voi olla vain yksi: pitää.

Monet kansanedustajat ovat huolissaan siitä, että henkilökohtaisissa asioissaan edustajaa lähestyvä kansalainen joutuisi rekisteröidyksi, ja hänen nimensä tulisi sitä kautta julkisuuteen.
Avoimuusvaatimus ei perustu haluun urkkia ihmisten yksittyisiä asioita, vaan saada tietoa siitä, ketkä yrittävät vaikuttaa päätöksentekoon.
Julkishallinnossa laaditaan jatkuvasti asiakirjoja, jotka ovat lain perusteella vain osittain julkisia. Eduskunnan vieraslistojen julkisuuskin pystytään varmasti järjestämään niin, että kenenkään yksityisyyttä ei loukata.