EU:n metsälinja sopii Suomelle

0
Suomen metsäteollisuus sai Euroopan parlamentissa läpi muutoksen metsien hiilinielujen laskentatapaan.

EU:n parlamentin metsälinjaus saa kiitosta Suomen hallitukselta ja metsäteollisuudelta. Luonnonsuojelujärjestöt taas ovat päätökseen pettyneitä. Vastakkainasettelu oli voimakas ja jakoi myös suomalaiset europarlamentaarikot kahteen leiriin.
EU:n päätös ohjaa, kuinka paljon metsää voidaan tulevaisuudessa hakata. Nyt tehty linjaus mahdollistaa todennäköisesti sen, että Suomi voi lisätä hakkuita merkittävästi.
Päätös on vasta välivaihe, sillä lopullisesti asiasta päätetään komission, ministerineuvoston ja parlamentin yhteisissä neuvotteluissa. Parlamentin kantaa pidetään kuitenkin tärkeänä askeleena.

Suomalainen metsäteollisuus on tyytyväinen päätökseen. Uusi linjaus korostaa kestävää metsätaloutta, mikä mahdollistaa hakkuiden lisäämisen.
Euroopan parlamentin päätöksen mukaan jäsenmaa voi lisätä hakkuita, kunhan noudatetaan kestävää metsänhoitoa ja pidetään kiinni pitkän aikavälin päästövähennyksistä.

Luonnonsuojelijat taas varoittavat Pariisin ilmastosopimuksen vesittymisestä. Järjestöissä katsotaan, että parlamentti luopui periaatteesta, jonka mukaan hakkuiden aiheuttaman hiilinielun pienenemisen ilmastovaikutus pitäisi huomioida täysimääräisesti.
Vihreiden europarlamentaarikko Heidi Hautala äänesti parlamentin esitystä vastaan. Hänen mielestään linja sallii päästöjen piilottamisen ja metsien hiilinielujen pienentämisen.
Voittaneen muutosesityksen puuhamiehenä toimi europarlamentaarikko Nils Torvalds (r.). Myös Suomen hallitus tuki parlamentin hyväksymää linjausta. Maa- ja metsätalousministeri Kimmo Tiilikaisen (kesk.) mielestä tulos on ilmastosopimuksen mukainen ja samalla kuitenkin mahdollistaa metsien aktiivisen hoidon ja käytön.

Metsän vaikutus Suomen taloudessa on edelleen suuri. Ala on investoinut voimakkaasti viime vuosina, ja raaka-aineen saatavuuteen liittyvä epävarmuus olisi jarruttanut tulevia investointeja.
Suomessa on totuttu pitämään huolta metsäomaisuudesta. Ilmastotavoitteet ja järkevä metsätalous voidaan sovittaa yhteen, ja nyt tehty linjaus antaa siihen mahdollisuuden.