Naisten nousu kaipaa toimia

0
Leino Groupin hallituksen puheenjohtaja Liisa Leino (vas.) ja Lounaismaan Osuuspankin hallituksen puheenjohtaja Kirsti Kirjonen ovat toimineet useiden yritysten hallituksissa jo vuosia.

Naisia on suomalaisten pörssiyritysten hallitusten jäsenistä 27 prosenttia. EU on asettanut tavoitteeksi, että kumpaakin sukupuolta olisi yritysten hallituksissa vähintään 40 prosenttia. Samasta prosentista on säädetty Suomen kuntalaissa kunnallisten toimielinten osalta.
Kuntien omistamien osakeyhtiöiden hallitusten jäsenistä 34 prosenttia on naisia, joten tasapuoliseen edustukseen on niissäkin vielä matkaa. Pörssiyhtiöissä naisten osuutta on vuodesta 2008 edistetty sitovalla hallinnointikoodilla, joka suosittaa valitsemaan hallituksiin molempia sukupuolia.

Naiset jäävät selvästi vähemmistöön myös suurten salonseutulaisten yritysten hallituksissa (SSS 11.9.). Vertailussa parhaiten pärjäävät Lounaismaan Osuuspankki ja Someron Säästöpankki, joiden hallituksissa naisia on kolmannes. Lounaismaan Osuuspankin, Salon Seudun Sanomien, Pellervo-median ja useiden paikallislehtien hallituksiin kuuluva Kirsti Kirjonen ei ole havainnut naisten syrjintää. Hän arvioi perinteiden vaikuttavan siihen, että naiset eivät tule nimityksiä tehtäessä yhtä helposti mieleen kuin miehet. Kun hallituspaikka on irronnut, nimitetään sama nainen helpommin muihinkin hallituksiin.

Yrityksissä hallituksen monipuolisuus on edellytys taloudelliselle menestykselle. Jokainen jäsen tuo hallitustyöskentelyyn oman erityisosaamisensa. Naisia nousee yhä enemmän toimitusjohtajiksi ja bisnesvastuuseen, mutta hallitustyöskentelyyn voi kerätä kokemusta ja osaamista monenlaisista muistakin tehtävistä. Naiset päätyvät hallituksiin usein eri reittejä kuin miehet eikä heidän taustansa välttämättä ole perinteisessä bisneksessä.

Sukupuolten tasa-arvoa tarvitaan hallintoon ja johtamiseen yhteiskunnan kaikilla osa-alueilla. Naisten määrä suomalaisissa hallituksissa on kasvanut hitaasti, eikä vauhti kasva ilman, että sitä avitetaan.
Asiasta puhuminen ja sen esillä pitäminen on tärkeää muutoksen vauhdittamiseksi. Tasa-arvo ei etene toivoen, vaan toimien.