Ylämenu
Menu
Uutiskirje

Salolaisten liikenneympyrässä ajamiseen toivotaan tolkkua

 

Salolaisten liikenneympyräkäyttäytyminen puhuttaa jälleen. Salon liikenneturvallisuustyöryhmä on saanut asukkailta sekä virallista että epävirallista palautetta liikenneympyrässä ajamisesta.
– Ja onhan tietysti omatkin silmät päässä, Salon kaupungin suunnitteluinsinööri Mikko Söderholm sanoo.
Söderholm on mukana Salon liikenneturvallisuustyöryhmässä. Ryhmä on lähestynyt mediaa tiedotteella, jossa kerrataan keskeiset liikenneympyrässä ajamisen säännöt nyt koulujen alettua.
– Liikenneympyrähän on oikeastaan vain sarja risteyksiä. Omaa ja muiden ajamista voikin helpottaa huomattavasti sillä, että käyttää vilkkua ajoissa ja oikeassa paikassa sekä muistaa väistämissäännöt, Söderholm toteaa.
Liikenneturvan yhteyspäällikkö Tapio Heiskanen toteaa, että ongelmia on aiheutunut erityisesti Halikossa, jossa on paljon läpiajoliikennettä.
– Sitä liikennettä voisi hoitaa muitakin reittejä pitkin.

43 vastausta: Salolaisten liikenneympyrässä ajamiseen toivotaan tolkkua

 • Halikon keskustan ympyröiden halkaisija auttamatta liian pieni ja keskikoroke matalalla, jollei jopa asfaltin tasolla.

 • Varsinkin mopoautoilijoilla on hyvin kiire liian ahtaisiin väleihin. Että se, ketä ollut jo ympyrässä, niin monesti olen nähnyt, kun jalka on mennyt jarrulle.

 • Muuten hyvä, mut Salossa ei yhtään liikenneympyrää, vaan kaikki kiertoliittymiä.
  Aina ei tarttis olla kiire vaan suvaitsevainen myös liikenteessä.

 • Kun keskikoroke puuttuu, ajetaan kuin suoralla tiellä ja se vilkku vilahtaa kerran, kun on poistuttu ympyrästä.

 • Ei se ongelma pelkästään kiertoliittymät Salossa ole vaan yleinen liikennekäyttäytyminen ja omapäisyys.

  Joustamista ja muiden huomioonottamista sekä kunnioitusta niin ongelmat lähes tulkoon poistuu vika on ihmisten korvien välissä.

 • Liikenneympyrään ajaessa pyöräilijöitä väistetään vain jos kärkikolmio on ennen suojatietä poistuessa aina käveliöiööä on aina etuoikeus kun ylittää suojatietä.

  • Eipä tulee koko Suomesta mieleen yhtään paikkaa, jossa kolmio olisi suojatien jälkeen.

 • Jotkut liikenneympyrät ovat nin pieniä, ettei vilkkua voi laittaa päälle kovin aikaisin. Joskus ei vilauta kuin pari kertaa. Se kyllä riittää. Polkupyörällä ei ole koskaan etuajo-oikeutta autoon nähden, suojatiellä ei saa ajaa aikuinen. Ainoastaan kääntyvään autoon. Miten lienee lain tulkinta, kun auto tulee ympyrästä?

  Liikennevaloista ajaminen tuntuu ihmisillä vaikeammalta kuin ympyrä. Mennään kiireellä keltasen syttyessä ja vielä vähän sen jälkeenkin.

  • Laki menee niin kuin kuvassa on kerrottu, eli liikenneympyrästä ulos lähtevä auto on kääntyvä auto ja väistää pyöräilijää. Liikenneympyrään sisään menevä auto tulee kolmion takaa, joten auto väistää pyöräilijää.

   Vain silloin, jos auto ei tule kolmion tai stop-merkin takaa tai ei ole kääntyvä ajoneuvo, pyöräilijä väistää. Näin ei koskaan ole liikenneympyröissä, vaan liikenneympyrässä väistetään jalankulkijoita ja pyöräilijöitä aina mennen tullen.

   Sillä ei ole merkitystä, mikä on arvioitu pyöräilijän ikä.

   • Suojatiellä ei saa ajaa polkupyörää, siinä pitää aikuisen taluttaa pyörä yli. Pyöräilijä saa ajaa aina tien yli varmistaen, että ei ole autoa tulossa. Autoilijalla on aina etuajo-oikeus suoralla tiellä jollei ole liikennemerkillä toisin määrätty. Ainoastaan kääntyvä auto väistää pyöräilijää.
    Näin on säännöt.
    Auton on kaikesta huolimatta silti varottava pyöräilijöitä heidän isomman tapaturmariskin takia. Liian monet pyöräilijät eivät tiedä pyöräilijän liikennesääntöjä.

    • Pyöräilijä voi ylittää suojatien ajamalla, jos se on pyörätien jatke, kuten kuvassa. Myös tasa-arvoisessa risteyksessä autoilija väistää oikealta tulevaa pyöräilijää ihan väistämissääntöjen mukaan. Edelleen piha-alueelta tullessa autoilija väistää kaikkea risteävää liikennettä. Voi matti, mitäpä jos opettelisit liikennesäännöt, ennenkuin lähdet liikenteeseen!

   • Pyöräilijä saa ylittää ajamalla kadun yli, kun väistää molemmista suunnista tulevaa autoa. Kääntyvä auto on pyöräilijään nähden väistämisvelvollinen.

    Jollei tämä riitä uskomuksiinne, katsokaa tieliikennelaista pykälät 8, 12 ja 14 nyt alkuun. Laki löytyy Finlex.fi.

    • Juuri näin, Matti. Eli kiertoliittymästä puhuttaessa sieltä poistuva on kääntyvä ajoneuvo, joka väistää risteävää tietä ylittävää jalankulkijaa ja pyöräilijää, joka saa siis ajaa pyörätien jatkeella. Kiertoliittymään tultaessa väistämisvelvollisuutta osoittaa kärkikolmio. Tämä kaikki aivan kuten ko. kuvassa on esitetty.

     Mutta väitteesi ja uskomuksesi, että auto on väistämisvelvollinen pyörään nähden vain käännyttäessä ei aivan pidä paikkaansa. Pari esimerkkiä oli edellisessä kommentissani. Katsos kun polkupyöräkin on ajoneuvo.

  • Suojatie on aina pyörätien jatke, jos pyörätie jatkuu välittömästä molemmin puolin suojatietä, kuten lähes aina liikenneympyröissä jatkuu. Sitä ei tarvitse olla erikseen merkitty pyörätien jatkeeksi. Tällöin pyöräilijä, myös aikuinen, saa ajaa sitä pitkin. Mielenkiintoisen tulkinnanvaraiseksi asian tekee se, ettei laki sano mitään mistään erilaisista tien pinnoitteista, eli laatoitus ei mitenkään automaattisesti tarkoita jalkakäytävää eikä asfaltointi tarkoita pyörätietä, vaan nehän pitäisi aina periaatteessa olla merkitty liikennemerkein. Ei vain ole. Tai no, pyörätie tai kevyen liikenteen väylä yleensä on merkitty, jalkakäytävä harvoin on. Ilmeisesti lainsäätäjä olettaa tässä kohden ihmisten käyttävän maalaisjärkeä.

   Pyöräilijällä on etuajo-oikeus autoilijaan nähden hyvin monessa tilanteessa. Tässä muutamia sellaisia tilanteita:
   – Pyöräilijä tulee oikealta samanarvoisten teiden risteyksessä (ei pyörätietä, vaan ajorataa pitkin, jolloin kyse on kahden samanarvoisen ajoneuvon kohtaamisesta).
   – Autoilija tulee kolmion tai stop-merkin takaa (kuten nyt esimerkiksi liikenneympyrään ajettaessa aina tulee).
   – Autoilija kääntyy ja pyöräilijä ajaa suoraan (kuten auton poistuessa liikenneympyrästä katsotaan tapahtuvan). Ei riipu siitä, ajaako pyöräilijä pyörätietä vai ajoradan reunaa.
   – Auto tulee piha-alueelta, maastosta tai vastaavasta ja pyöräilijä ajaa tiellä, mukaanlukien pyörätie.

   Sitten on tilanteita, joissa pyöräilijällä on väistämisvelvollisuus, esimerkiksi:
   – Pyöräilijä tulee pyörätien jatkeelle pyörätieltä, autolla ei ole kolmiota tai stop-merkkiä (Huom pyöräilijät: Torikadun suuntaisella pyörätiellä teidän kuuluu aina väistää autoja!), riippumatta siitä, tuleeko pyöräilijä kolmion takaa tai ei tai että onko korotettu suojatie tms.
   -Pyöräilijä ajoradalla, häntä koskevat samat väistämissäännöt kuin autojakin eli vasemmalta tuleva pyöräilijä väistää oikealta tulevaa autoa jne.

   Suojatiellä, joka ei ole pyörätien jatke, pyöräilijän pitää taluttaa pyörää, jolloin hän on jalankulkija ja hänelle on annettava esteetön kulku. Ei koske aivan pienimpien lasten ”leikkipyöriä”, koska ne ovat aina jalankulkijoita ja siksi esteetön kulku annettava.

   Tämä, että ihmiset, sen enempää autoilijat kuin muutkaan, eivät tunne liikennesääntöjä, on hyvin suuri ongelma. Vikaa on säännöissä (liian monimutkaisia), mutta myös koulutuksessa ja tiedottamisessa ja ihmisten asenteissa. Luullaan liikaa ja uskotellaan, että tiedetään, sen sijaan että otettaisiin selvää.

   • Kiitos Jerppu tästä! Hyvä kun joku osaa selittää asian selkeästi ja oikein.

    • Kirjoitus kaipaa täydennystä. Sen lisäksi, että pyörätien jatkuessa suojatien molemmin puolin, suojatie voi olla pyörätien jatke myös, jos pyörätie on vain toisella puolella. Tämä todetaan päätöksessä KKO:1996:125.

     Tien pinnan lisäksi maalauksetkaan ei vaikuta siihen, onko kyse suojatiestä vai jatkeesta. Tietyö sorapinnalla tai uudella asfaltilla ennen uusia maalauksia ei muuta paikan asemaa lainsäädännössä, jos paikalla on suojatietä osoittava liikennemerkki.

     Jalkakäytävää ei tarvitse liikennemerkillä osoittaa. Pyörätie pitää aina osoittaa liikennemerkillä. Jos merkkiä ei ole, on kyse jalkakäytävästä. Tässä olisi muuten tienpitäjällä skarppaamista.

   • Finlex lakipykälä 14. sanasta sanaan kuuluu näin: ”Polkupyöräilijän ja mopoilijan on kuitenkin, jollei momentti 2 tai 3 momentista muuta johdu, tullessaan pyörätieltä ajoradalle väistettävä muuta liikennettä.”

    Olen samaa mieltä, miten vaarallista on, jos ei tunne sääntöjä. Jos olisin väärässä, mitä en ole, pyöräilisin turvallisemmin tietäen väistämisvelvollisuuteni.

    Laissa lukee myös, että alle 12-vuotias saa kulkea pyörällä jalkakäytävällä, jos ei häiritse muita.

    Lopetan tämän asian tähän, varmistakaa tietonne.

    • Niin ne 2. ja 3. momentti sitten kuuluivat näin:

     2. momentti: Risteyksessä kääntyvän ajoneuvon kuljettajan on väistettävä risteävää tietä ylittävää polkupyöräilijää, mopoilijaa ja jalankulkijaa. Samoin on kuljettajan, joka muualla kuin risteyksessä, aikoo poistua ajoradalta tai muuten ylittää sen, väistettävä tien reunaa käyttävää polkupyöräilijää, mopoilijaa ja jalankulkijaa. Vasemmalle kääntyvän kuljettajan on lisäksi väistettävä vastaan tulevaa liikennettä.

     3. momentti: Kuljettajan on kuitenkin aina väistettävä muuta liikennettä, jos hän on tulossa tielle pihakadulta, kävelykadulta, pihasta, pysäköintipaikalta, huoltoasemalta tai muulta vastaavalta alueelta taikka polulta, tilustieltä tai muulta vähäiseltä tieltä tai moottorikelkkailureitiltä. (5.5.2006/343)

     Eli suomeksi: kääntyvä auto väistää suoraan ajavaa pyörää ja pihalta tuleva auto väistää pyörätietä tai ajorataa ajavaa pyörää.

     Lisäksi, väistämisvelvollisuuden (tai etuajo-oikeuden) osoittava liikennemerkki on aina voimakkaampi vaikutukseltaan kuin Tieliikennelain 14. pykälän mukainen väistämisvelvollisuus. Tieliikennelaki 15. pykälä, 50. pykälä, Tieliikenneasetus,1. luku 3. pykälä, 3. luku 14. pykälä ym. Sekä erityisesti ja lähtökohtaisesti Tieliikennelain 4. pykälä, joka kuuluu näin:

     Liikenteen ohjaus

     Tienkäyttäjän on ensisijaisesti noudatettava poliisimiehen ja muun liikenteen ohjaajan antamaa merkkiä tai ohjetta.

     Liikenteen ohjauslaitteella annettua ohjetta on noudatettava, vaikka se edellyttäisi poikkeamista liikennesäännöstä. Jos liikennettä ohjataan liikennevaloin, valo-opastetta on noudatettava muulla ohjauslaitteella annetusta ohjeesta huolimatta.

     Tuossa siis suomeksi sanotaan, että poliisin ohjaus voittaa liikennemerkin ja liikennemerkki voittaa lain 🙂

    • Juuri näin.. polkupyörällä ei ole suojatietä. Suoralla tiellä auton ajaessa suoraan pyörä on väistämisvelvollinen tullessaan pyärätietä pitkin ajoradalle. Kääntyvä auto jne. väistää aina pyöräilijkää jollei merkeillä muuta ole määrätty.
     Tästä kymysestä on mielestäni ollut lähinnä kysymys.

    • Nyt en enää tiedä, olimmeko me jostain asiasta eri mieltä vai emme? Otin nuo pykälät tuohon tarkennukseksi sinun laittamaasi pykälään osoittaakseni, ettei totuus ole noin yksinkertainen, vaan että tuon tl §14 lisäksi ja sen yli vaikuttavat useat muut lainkohdat, joita on asetuksin täydennetty.

     Kyllä, pyöräilijän pitää väistää autoja (ja kaikkea muutakin) tullessaan pyörätieltä ajoradalle, jos liikennemerkein, -valoin tai poliisin ohjauksella ei ole muuta osoitettu. Ei, pyöräilijän ei tarvitse väistää, jos hänellä on liikennemerkillä tai poliisin ohjauksella tms. osoitettu etuajo-oikeus. Liikenneympyröissä / kiertoliittymissä, kuten jo artikkelissa sanotaan, on (ainakin lähes) poikkeuksetta kolmio ennen pyörätien jatketta ja ympyrästä poistuva ajoneuvo katsotaan kääntyväksi ja pyörätien jatkeella ajava pyörä katsotaan suoraan ajavaksi, eli kummassakin tapauksessa autolla, tai mikä ajoneuvo nyt sitten siellä ympyrässä suhaakaan, on väistämisvelvollisuus.

     Joka tapauksessa, itse kun liikun fillarilla, väistän kyllä autoja ihan varmuuden vuoksi silloinkin, kun itselläni on se etuajo-oikeus, koska kolaritilanteessa pyöräilijään sattuu aina enemmän. Ja autolla liikkuessa yritän parhaani mukaan olla ajamatta kenenkään päälle, olin sitten oikeassa tai en.

     Tieliikennelaissahan ei ole päälleajo-oikeutta.

    • Samaa mieltä täysin Jerpun kanssa. En vain viitsi niin tarkkaan kirjoittaa, jätän vähän miettimisen varaan. Näin se toimii. Pyörällä ei ole suojatietä, ja pyörän on väistettävä muuta liikennettä, jos merkein ei ole toisin ilmoitettu. Poikkeuksena tietysti pihalta tulot, kääntyvät autot ym.

     Pyörän ajo pyörätieltä on sallittu ajamalla ajoradan yli, mutta väistettävä muuta liikennettä. Tämä on se ongelma jota ihmiset eivät tiedä ja ajavat, kuin heillä olisi oikeus suojatiehen.

    • Huh huh…Toivottavasti en satu yhtä aikaa samaan kiertoliittymään tämän Matin kanssa.

 • Liikenneympyrän halkaisija on suoraan suhteessa sen toimivuuteen. Säästäjäsuunnittelijat pinkeissä kauluspaidoissaan tekevät niistä pieniä söpöjä taidealttareita, jotka aiheuttavat turhaa närää melkein kaikissa käyttäjissä.

  Harmittaa niissä myöskin se ”minä ekaksi -syndrooma”, jossa toiselle ei anneta tilaa oikaista virheensä, vaan jopa kaasutetaan urku auki kylkeen vakuutusrahojen toivossa.

 • Kyllä se on niin, että laki on laki ja salolainen autoilija on salolainen autoilija. Ei mitään yhteistä.

 • Voisiko joku nyt selvittää pyörätienjatkeen ja suojatien eron, vaikkapa lainlaatija.
  Liikenneympyrän suojatiet ovat mielestäni pyörätien jatkeita, ajo polkupyörällä sallittu, vai ??

  • Aivan aukottomasti asiaa ei ole määritelty, mutta käytännössä jos pyörätieltä (yhdistetty jalkakäytävä ja pyörätie) pääsee ajamalla suojatielle, se on suojatien lisäksi myös pyörätien jatke. Tällä hetkellä on käytössä kahdenlaisia maalauksia, ja se voi hämätä kuvittelemaan jotain muuta.

   Liikenneympyrän suojatiet ovat myös pyörätien jatkeita, jos paikalla on pyörätie. Salossa näin taitaa aina olla. Tällöin autoilija väistää noilla suojateillä niin jalankulkijoita kuin pyöräilijöitäkin. Ja jos ympyrän pienuus tai pyöräilijöiden vauhti harmittaa, yrittää itse ajaa liian lujaa. Salon ympyröissä ei ole mitään vikaa ainakaan henkilöautolla ajavan näkökulmasta katsottuna.

   Nämä tällaiset kommentit kyllä pelottavat: ”Polkupyörällä ei ole koskaan etuajo-oikeutta autoon nähden, suojatiellä ei saa ajaa aikuinen.” Juuri niistä pitäisi päästä eroon, jottei väärät käsitykset leviäisi ikävin seurauksin.

   Netin aikakaudella jokaisen on helpompaa kuin koskaan katsoa sivustolta finlex.fi tieliikennelaki ja sieltä väistämissäännöt muiden sääntöjen ohella.

 • Tuo katko tuossa suojatiessä kertoo, että on pyörätien jatko. Silloin auto on väistämisvelvollinen. Ja pyörällä saa ajaa siitä. Ei tarvi taluttaa.

  • Kuten yllä on jo pariin otteeseen mainittu, sitä ”katkoa” ei aina siinä ole, vaan suojatie on pyörätien jatke, jos pyörätie jatkuu sen molemmin puolin.

  • Voi itku, niin paljon kuin tätäkin asiaa on jauhettu, ja silti edelleen vääriä käsityksiä levitetään.

  • Useimmiten autoilijat kuten itsekin annan tietä myös pyöräilijöille riippumatta lakitekstistä. Se on kohteliaisuutta, mikä ei ole keneltäkään pois.

   Vain kerran olen nähnyt autoilijan tööttäämällä pysäyttävän suojatielle pyrkivän pyöräilijän. Ratissa oli tunnettu henkilö, joka todennäköisesti tunsi lakipykälät mainiosti ja johtotähden ratissa – minä itse ensin – oli myös voimakas vaikutin.

   • Väistämisvelvollisuuden kääntäminen päälaelleen voi tuntua kohteliaisuudelta, mutta liikenteen sujuvuutta se ei palvele ja siten en näe asiassa mitään kohteliasta joitain poikkeustilanteita lukuunottamatta. Lisäksi tuosta syntyy käsitys, että autoilijan kuuluu väistää kaikkialla. Sekin on huono juttu, kun suurin osa ei vaivaudu sääntöjä tarkistamaan.

  • Ei voi olla näin vaikeaa. Ei auto ole väistämisvelvollinen pyörätien jatkeena olevalla suojatiellä, suojatie koskee vain jalankulkijoita ja polkupyörä on ajoneuvo, jota koskevat ihan tavalliset ajoneuvojen väistämissäännöt, esim. oikealta, kolmiot, kääntyvä jne..

   PS. Löytyy myös ympyröitä, joissa kolmio on suojatien ja itse ympyrän välissä, esim. Etelä-Haagassa Suomen ensimmäisessä ympyrässä.

   • Haagan ympyrässä on yksi suojatie, josta siitäkään tuskin kukaan voi varmuudella sanoa, katsotaanko se osaksi ympyrää vai onko se erillinen, suoralla tieosuudella oleva ylityspaikka, jossa pyöräilijä on väistämisvelvollinen. Suojatien etäisyys ympyrästä on yli 30 m. Täydellinen suunnittelun kukkanen, mutta onneksi liikennevalot yleensä ohjaa tienkäyttäjiä.

 • Joku kritisoi mopoautojen käyttäytymistä ympyrään tultaessa. Paljon pahempi asennevika on raskaalla liikenteellä, bussit ja rekat tunkevat törkeästi eteen ”isomman oikeudella”. Ei tiedä ”ammattiautoilija” mitä se kolmio tarkoittaa kun ollaan olevinaan niin maanteiden ritareita…

  • Kerro miten se 25m ja 76tn. yhdistelmä menee ympyrästä ilman ettei mene kenenkään eteen?

 • Liikenne Salossa on kuin hautajaissaattoa, kaikki tapahtuu hidastellen. Liikennevaloissa, joista suurin osa on ihan turhia, tulee salolaisille aina yllätyksenä, että punaisen jälkeen tulee keltainen ja sitten onkin se vihreä vieläkin suurempi yllätys. Kun vihreä jo palaa aloitetaan katselemaan vaihdekepin nupista, että missähän se ykkönen onkaan. Seuraava auto saakin sitten ajaa vanhoilla vihreillä jos aikoo päästä risteyksestä läpi. Selvästi huomaa, että syrjäkylillä ei ole enää kauppoja ja vanhukset ajelevat ostoksille kuin ennen hevosella, vauhtikin on sama.

 • Laki ja liikenne.
  Kiertoliittymässä eli liikenneympyrässä on siellä ajavalla liikennevälineellä etuajo-oikeus ympyrään pyrkivään nähden. Poistuttaessa ympyrästä on esim. auto väistämisvelvollinen polkupyörään nähden, jos välittömässä läheisyydessä on pyörätie ja sen jatke. En tiedä tällaista missään. Usein on suojatie ympyrästä poistuttessa, jossa ei saa ajaa aikuinen polkupyörää. Tämän jälkeen jos suoralla on pyörätie ja sen jatke, tien yli saa polkupyöräilijä ajaa väistäen kaikkea muta liikennettä.

  Liikenne. Liikenteessä ei voi kulkea lakikirja kourassa. Liikenteessä pitää huomioida kaikki liikkujat, annettava tarvittaessa tietä ja huolehdittava omalta osin liikenteen turvallisuudesta. On myös annettava tilaa nille, jotka jostain syystä ajavat vastoin sääntöjä. Sen on tapahduttava ilman pitkiä hampaita ja osoittamatta mieltä.

  Eli pitää pystyä erottamaan asiat toisstaan. Laki ja liikenne ovat erillisiä asioita.

  Jos ajat polkupyörällä vastoin lain kirjainta ja sattuu vahinko autoilijan kanssa, voi pyöräilijälle tulla iso lasku auton korjauttamisesta.

  • Voi Matti, kyllä se pyörätien jatke löytyy Salossakin jokaisesta liikenneympyrästä. Jospa menisit vaikka itse katsomaan, jos et usko. Tai kysy poliisilta. Sillä pyöräilijällä on siinä etuajo-oikeus sekä ympyrään saapuvaan autoilijaan nähden (koska auto tulee kolmion takaa) että ympyrästä poistuvaan autoilijaan nähden (koska auto on kääntyvä ajoneuvo).

   Edelleenkään sitä pyörätien jatketta ei ole välttämättä maalattu tiehen, vaan se on olemassa, jos molemmin puolin suojatietä on pyörätie (kevyen liikenteen väylä siis), ja kyllä sitä pitkin saa aikuinen ajaa pyörällä.

  • Jollekin tuo ylläoleva Liikenneturvan laatima kuva on näemmä liian vaikea ymmärtää, vaikka en tiedä, miten asian voisi selkeämmin esittää.
   Salolaisten liikenneympyrässä ajamiseen todellakin toivotaan tolkkua!

  • Ei ole kiertoliittymässä ajavalla etuajo-oikeutta lakisääteisesti. Jos kiertoliittymään tulevalla ei ole kolmiota, liittymään tulevalla on etuajo-oikeus koska hän tulee oikealta ja ympyrässä ajava väistää. Yrittäkää nyt ymmärtää että se on sarja tavallisia risteyksiä, toinen tie on vain kaareva.

 • Astrumkeskuksen Turuntien ja Taitajankadun ympyrässä ovat ainakin ulkopaikkakuntalaiset jonkinmoisessa ”pulassa” johtuen epäselvästä kaistajaosta, oikeanpuoleinen kaista kun jotenkin loppuu, Kirkkokadun ja Raatimiehenkadun ympyrässä taas Perniöön kääntyville on erittän selvä kaista, ”kaskunei” alussa mainittuun ympyrään osattu tehdä samanlaisia kaistoja, tilaa olisi ollut.

 • Niin, sen verran Salon liikennettä tunnen että ei ilman sukupolven vaihdosta ongelmista päästä, kun ajatusmaailma on se että menen tuosta vaikka väkisin koska olen siitä verotkin maksanut ja tämä malli siirtyy aina nuoremmille on ongelma iäisyyskysymys, yleensä silloin paukahtaa kun vieraspaikkakuntalainen yrittää ajaa liikennesääntöjen mukaisesti mutta törmää jääräpäiseen salolaiseen ja sitte tapellaan. Yksi asia on riistäytynyt pahasti Salossa, tuo Halikon suurkauppojen parkkialue, siitä on tullut jonkinlainen Le Mans kiihdytyskilpailujen pääpaikka, varsinkin viikonloppuisin ja iltaisin on moottoritehot huipussaan, ulvotus on järkyttävää, siitä seuraa yleensä joko ryhmässä tai yksilösuorituksena kiihdytysajot Meriniityn suoralle, kilometri esteetöntä suoraa. Ja kumi palaa vielä puolenyön jälkeen. Mikäli siihen asentaisi valvontalaitteiston tulisi taatusti pohjat rikottua lähes joka ilta. Toivonkin että virkavalta huomioisi kyseisen alueen, tiedän kyllä että on muutakin tärkeää mutta tuo jatkuva renkaanpoltto ja kiihdytysajot rupeaa käymään hermoille kun ihan vieressä asuu. Salon kaupungin olisi nyt vihdoin herättävä tähän jatkuvaan moottorimelu- ja nuorten kokoontumishärdelliin, paikat ryöpätään joka yö ja tuhotaan siltä osin mitä irti saadaan. Siksi ehdotankin seuraavaa, Peppursuon kaatopaikan harjoittelurata laajennukseen ja moottoriurheilu ja nuorisotoimi sinne metsään, valvovat henkilöt ja kuormakaupalla lautaa ja rakennustarvikkeita voi nuoriso rakentaa itse tarvisemansa alueen. Alue on muutenkin maaperältään tuhottu jätteillä joten suurta vahinkoa tuskin tulisi. Herääkin mielenkiintoinen ajatus, minne se kaatopaikan alla vellonut jätevesi valuu, olen itse uponnut kaulaani myöden joskus aikoinaan ennen alueen sulkemista. Meri ei ole kaukana ja puroja riittää. Viittiskö joku vähän tutkia asiaa, meinaan materiaa riittää kaatopaikan pohjassa.

Kommentoi

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *


Uutiset
STT
Arkisto