Salossa päihteitä käyttäviä nuoria muuta maata enemmän

0

 

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen THL:n keväällä toteuttama laaja kouluterveyskysely peruskoulun, lukiolaisten ja ammattiin opiskelevien hyvinvoinnin kokemuksista kertoo, että nuorten elintavoissa on tapahtunut myönteistä kehitystä valtakunnallisesti.

Parantamista kuitenkin on muun muassa päihteiden käytössä, jossa Salo johtaa muuta maata.

Salossa päihteitä käytetään eri kouluasteilla enemmän kuin koko maassa. Koko maassa perusopetuksen 8. ja 9. -luokkalaisista yli 60 prosenttia on raittiita, mutta Salossa vain noin 51 prosenttia. Salossa lukiossa ensimmäisellä ja toisella luokalla raittiiden määrä on vajaat 29 prosenttia. Ammatillisessa oppilaitoksessa raittiita on Salossa vajaa viidennes. Valtakunnallisesti lukiolaisista 35 prosenttia ja ammattiin opiskelevista 26 prosenttia on raittiita.

Kannabiksen käytön hyväksyy viidennes ammattiin opiskelevista Salossa. Valtakunnallisesti määrä on jokseenkin sama. Omalta paikkakunnalta omanikäisen on melko tai erittäin helppoa hankkia huumeita, esimerkiksi marihuanaa tai hasista (kannabista), arvioi lähes 57 prosenttia ammattiin opiskelevista Salossa.