Teijo on salolaisten eniten käyttämä retkeilykohde

0

Salolaiset käyttävät Salon retkeily- ja luontomatkailukohteista ylivoimaisesti eniten Teijon kansallispuistoa.

Tämä käy ilmi Salon kaupungin retkeily- ja luontomatkailukohteiden kehittämishankkeessa tehdystä kyselystä. Toukokuussa toteutettuun kyselyyn vastasi 120 henkilöä.
Suosituin retkeilykohde Salossa on vastaajien mukaan Teijon kansallispuisto, jota ilmoitti käyttävänsä noin 20 prosenttia vastaajista. Muita suosittuja kohteita ovat Vaisakon luontopolku ja luonnonsuojelualue, Halikonlahden lintupolku ja lintutorni, Vuohensaaren alue ja luontopolku sekä Viurilanlahti, Rauramäki ja Salo–Lehmijärvi-retkeilyreitti.

Vastaajat kehittäisivät Salon retkeilykohteissa eniten niiden rakenteita, kuten pitkospuita, tulisijoja ja laavuja. Niitä parantaisi noin kolmasosa vastaajista. Seuraavaksi eniten parannusta kaipaisivat vastaajien mukaan kohteiden viitoitukset ja opasteet.