Viisi vuotta aloitteita

0

Suomalaisilla on ollut viisi vuotta mahdollisuus saada lain valmistelu käyntiin kansalaisaloitteella. Kansalaisaloitelaki tuli voimaan keväällä 2012, ja sen jälkeen on pantu vireille yli 600 aloitetta. Niistä parikymmentä on edennyt eduskunnan käsittelyyn.
Kansalaisaloitemenettelyä arvioidaan parhaillaan. Oikeusministeriössä on laadittu muistio, jonka mukaan kansalaisaloite on onnistunut uudistus, eikä menettelyn perusperiaatteita on ole juuri syytä muuttaa.

Suomessa lakiehdotuksen tai ehdotuksen lainvalmistelun aloittamisesta saa eduskunnan käsittelyyn, jos kansalaisaloitteella on vähintään 50 000 kannattajaa.
Ensimmäinen 50 000 rajan ylittänyt aloite vaati turkistarhauksen lakkauttamista. Se jätettiin eduskuntaan maaliskuussa 2013. Lain voimaantulosta meni siis vuosi ennen kuin ensimmäistä aloitetta alettiin arvioida eduskunnassa. Turkistarhaus jatkuu edelleen.

Vain pieni osa alulle pantavista aloitteista etenee eduskuntaan, ja siellä ne useimmiten hylätään. Kyselyn mukaan kansalaiset arvioivat kuitenkin, että aloite-oikeus on parantanut demokratian toimivuutta.
Oikeusministeriön raportin mukaan kaatuneetkin aloitteet voivat vaikuttaa politiikkaan.
Esimerkiksi aloite rattijuopumuksen rangaistuksista hylättiin, mutta eduskunta hyväksyi uusia toimenpiteitä rattijuoppouden vähentämiseksi. Ehdotus ruotsin kielen pakollisen opiskelun poistamisesta ei mennyt läpi, mutta ajatus alueellisista kokeiluista hyväksyttiin.

Tasa-arvoisen avioliittoaloitteen käsittely herätti keskustelun, pitäisikö aloiteoikeutta rajata. Lain muutokseen johtanut aloite annettiin eduskunnalla vuonna 2013. Viime vuonna eduskunnalla annettiin aloite, jonka tavoite oli kumota laki, joka sallii samaa sukupuolta olevien parien avioliitot.
Keskustelun henki oli, että vasta-aloite voi vähentää sekä kansalaisaloitteen arvoa että eduskunnan arvovaltaa.
Ongelma on pieni, sillä vastaavanlaista kiusaa ei ole tehty minkään muun asian yhteydessä. Aloitteiden arvon puntarointia tärkeämpää on pitää aloite-oikeus avoimena.