Hulevesimaksu on somerolaisille liikaa

0
Tauno Kummunsalo vaati viranhaltijoita kuuntelemaan hulevesiasiassa asukkaita.

Someron kaupungintalolle keskiviikkoiltana kokoontunut 60-päinen yleisö antoi täydlaidallisen kritiikkiä kaupungin suunnittelemalle hulevesimaksulle. Somerolaisten mielestä maksuja on jo aivan liikaa muutenkin.

Hulevesien hallinta siirtyy Someron Vesihuollolta kaupungille vuoden alusta. Asemakaava-alueelle kaavaillulla hulevesimaksulla aiotaan kattaa hulevesijärjestelmän rakentamista ja kunnossapitoa.

Maksut on jaettu kolmeen maksuluokkaan, joista kovimpaan kuuluvat yrityskiinteistöt. Useampia puheenvuoroja käyttänyt Janne Virtanen piti yrityksille kaavailtuja maksuja kohtuuttomina ja esitti monenlaisia rahoitusvaihtoehtoja kuten tuloveron nostoa, lainanottoa, uimahallin korvausrahojen sijoittamista hulevesiviemärin rakentamiseen ja taidehankintojen unohtamista.

Muutama viikko sitten teknisen lautakunnan käsittelyssä olleet maksut kohosivat liikerakennusten osalta 2 250 euroon ja teollisuusrakennusten osalta 3 000 euroon, mutta keskiviikkona ylärajaksi esiteltiin 1 400 euron vuosimaksua. Lautakunta palautti asian valmisteluun.

– Oikeaa tasoa haetaan, tekninen johtaja Marko Mäkinen toteaa.

Hulevesiksi kutsutut sadevedet ja sulamisvedet maankäyttö- ja rakennuslakiin kolme vuotta sitten. Muutama kunta on jo ottanut käyttöön maksun hulevesijärjestelmistä aiheutuvien kustannusten kattamiseksi.

Someron puhdistamolta ja Akustinpuiston pumppaamolta joudutaan nykyisin tekemään Kirkkojärveen ohijuoksutuksia, joita ympäristöviranomaiset vaativat kuriin. Sateella puhdistamon ja pumppaamon tehot eivät riitä, koska sadevesiä pääsee runsaasti jätevesiviemäreihin.

– Somerolla hulevesimaksu tulee asemakaava-alueelle ja Metallitien kiinteistöille, jotka sijaitsevat kaupungin ojaverkoston varrella, asiaa valmistellut Pöyryn konsulttia Henna Liukkonen kertoi.

Lue lisää 5.10.2017 lehdestä