PTT ennustaa: Sellun ja kartongin vienti kasvaa, paperin jatkaa laskuaan

0

Pellervon taloustutkimus (PTT) ennakoi, että uudet investoinnin vaikuttavat vahvasti metsäsektorin tuotantoon tänä ja ensi vuonna. Esimerkiksi sellun viennissä kasvu on erityisen voimakasta ensi vuonna, jolloin Metsä Groupin Äänekosken sellutehdas on täydessä käytössä. Myös UPM:n Kymin tehtaan laajennus lisää vientiä.
Tänä vuonna Suomen sellun vienti kasvaa 4-5 prosenttia ja ensi vuonna 15-17 prosenttia. Tarjonnan lisääntyminen ja euron vahvistuminen dollariin nähden laskee kuitenkin Suomen vientihintaa ensi vuonna.
Investointien myötä myös kartongin vienti kasvaa tänä vuonna. Tuotantomäärä kasvaa PTT:n mukaan erityisesti tänä vuonna, jolloin määrä kasvaa 5-6 prosenttia. Myös keskimääräinen vientihinta nousee hieman.

Paperi tuo noin 35 prosenttia metsäteollisuuden vientituloista

Puolestaan paperin tuotanto ja vienti laskee edelleen kumpanakin vuonna, PTT kertoo. Tuotanto ja vienti laskevat Suomessa tänä vuonna 3-4 prosenttia ja ensi vuonna 2-4 prosenttia. Syynä on jo vuosia jatkunut paino- ja kirjoituspaperin kysynnän pieneneminen. Ylitarjonnan takia Suomen keskimääräinen vientihinta laskee. PTT:n mukaan paperiteollisuus tuo kaikesta huolimatta noin 35 prosenttia Suomen metsäteollisuuden vientituloista.
Lisäksi viime vuonna uuteen ennätykseen noussut sahatavaran vienti jatkaa kasvuaan. Vienti on voimakasta erityisesti Kiinaan, mutta vientiä tukee myös rakentamisen kasvu tärkeillä Euroopan markkinoilla.
Sellun viennin kasvun myötä myös massatuotanto kokonaisuudessaan kasvaa selvästi ensi vuonna, noin 5-6 prosenttia. PTT ennustaakin, että metsäteollisuuden tuotannon kasvun veturi vaihtuu sahoista massateollisuuteen. PTT:n mukaan puukauppa pysyy vilkkaana, vaikkakin sen kasvu tasoittuu. Ensi vuonna puunkäyttö lisääntyy selvästi kuitupuun osalta. Kysynnän lisääntyessä puun hintojen odotetaan nousevan, myös mäntytukin ja -kuidun hinnat ovat nousussa verrattuna viime vuoden keskihintaan.

STT

Kuvat: