Turku tukee jätevoimalan rakentamista Salon Korvenmäkeen

0

Turku tukee Lounais-Suomen Jätehuolto Oy:n suunnitelmaa Salon Korvenmäkeen toteutettavasta jätevoimalasta.

Turun kaupunginhallituksen konsernijaoston näkemyksen mukaan seudulliselle jätehuoltoratkaisulle on todellinen tarve, ja Saloon toteutettava ekovoimala on toiminnallisesti hyvin perusteltua.

Konsernijaoston mukaan voimalaitoksen mitoitus tulisi olla 90.000-100.000 tonnia vuodessa. Lounais-Suomen Jätehuolto Oy on esittänyt 120.000 tonnin vuosittaista käsittelykapasiteettia.

Turun kaupunki edellyttää jätevoimalan reunaehtona, että yhtiön tulee käynnistää jätteen energiahyödyntämisen rinnalla kiertotalousratkaisuja jätteiden materiaalihyötykäytön edistämiseksi. Lisäksi tulee kiinnittää huomiota siihen, että polttoprosessista syntyvä lämpökuorma hyödynnetään mahdollisimman tehokkaasti.

Lounais-Suomen Jätehuolto Oy on pyytänyt Salolta ja Turulta ennakkonäkemystä jätevoimalahankkeesta. Salon kaupunginhallituksen konsernijaosto käsittelee asiaa maanantai-iltana.