Valinnanvapaus jäämässä puheeksi

0

Varsinais-Suomen sosiaali- ja terveyspalvelujen toimipisteiden määrän ja sijainnin kartoittanut tuore tutkimus osoittaa yksityisten palvelujen sijoittuneen pääosin Turkuun ja Saloon. Sote-uudistuksen suunnitelmissa tavoiteltu kansalaisten yhtäläinen lääkäripalvelujen valinnanvapaus ei nykyisellä palveluverkolla toteutuisi pienemmissä kunnissa eikä haja-asutusalueilla.

Selvityksen tulos ei hämmästytä. On helppo päätellä, että yritystoimintaa sijoitetaan sinne, missä on mahdollisimman paljon potentiaalisia asiakkaita. Varsinais-Suomen yksityisistä sote-palveluista 64 prosenttia on Turussa ja Salossa, kun taas julkisia sote-palveluja on kattavasti eri puolilla maakuntaa.
Julkiset palvelut ovat levittäytyneet laajasti eri kokoisiin kuntiin: niistä 35 prosenttia sijaitsee Turun, Salon ja Kaarinan alueella, jossa asuu yli 60 prosenttia maakunnan asukkaista.

Kunnat ovat pitäneet huolta asukkaittensa palvelujen saatavuudesta. Uudistus siirtää julkisten sote-palvelujen järjestämisvastuun kunnilta ja kuntayhtymiltä maakunnille. Ne puntaroivat palvelujen sijoittelun tarkoituksenmukaisuutta alueensa koko väestön eli asiakasmäärien ja kaupunkeja kohti suuntautuvan muuttoliikkeen vaikutusten kannalta.
Nykyisin Turun taajamaa ympäröivän alueen terveysasemilla on asukaslukuun nähden vähemmän lääkäreitä kuin maakunnassa keskimäärin.

Sote-uudistuksen tavoitteena on kaventaa ihmisten hyvinvointi- ja terveyseroja, parantaa palvelujen yhdenvertaisuutta ja saatavuutta sekä hillitä kustannuksia. Tavoitteisiin on listattu myös lähipalvelujen saatavuuden turvaaminen, mutta se voidaan toteuttaa monella tavalla. Sote-uudistuksen muutosjohtaja Antti Parpo ennakoi, että tulevaisuudessa palveluja siirretään pyörien päälle ja tarjotaan myös etänä.
Jo nyt nähdään, että tavoitteiden saavuttamisen keinoksi listattu julkisesti ja yksityisesti tuotettujen palvelujen valinnanvapaus ei toteutuisi kuin suurimmissa kaupungeissa. Tavoitteisiin pääsemiseksi on löydettävä muita keinoja.