Hallinto-oikeus hylkäsi valitukset Fennovoiman ympäristö- ja vesitalousluvasta

0

Vaasan hallinto-oikeus on pääosin hylännyt valitukset Fennovoiman ydinvoimalahankkeen ympäristö- ja vesitalousluvasta. Yhtiö suunnittelee ydinvoimalaa Pyhäjoen Hanhikiven alueelle.
Vaasan hallinto-oikeus puuttui kuitenkin ratkaisussaan ydinvoimalassa käytettävien kemikaalien päästöihin. Hallinto-oikeus velvoitti Fennovoiman selvittämään kemikaalipäästöjä tarkemmin aluehallintovirastolle, minkä jälkeen avi voi tarvittaessa antaa lisämääräyksiä.
Aluehallintoviraston myöntämässä ympäristö- ja vesitalousluvassa käsitellään ydinvoimalan aiheuttamaa ympäristön pilaantumista ja vesirakentamiseen liittyviä muutoksia meressä. Sen sijaan Hanhikiven voimalan säteilyturvallisuutta koskeva lupakäsittely on vielä kesken.

STT

Kuvat: