Miehet johtavat yhä päättäjien puhetta

0
Nainen pitelee puheenjohtajan nuijaa kunnallisissa toimielimissä edelleen selvästi harvemmin kuin mies.

Salon seudun jokaista seitsemää kunnanvaltuustoa johtaa mies. Varapuheenjohtajiksi on valittu 11 miestä ja vain 7 naista. Valtuuston koko puheenjohtajistolla on oikeus käyttää puheoikeutta kunnanhallituksissa. Niinpä monissa kunnissa hallitusten kokouksiin osallistuu selvästi useampi mies kuin nainen, vaikka itse hallituspaikat jaetaankin lain mukaan niin, että 40 prosenttia on taattu kummallekin sukupuolelle.
Lautakunnissakin ero on selvä: seudun seitsemän kunnan 28 lautakunnassa puhetta johtaa mies ja 12 lautakunnassa nainen. Kunnanhallituksissa naiset ovat saaneet suhteessa useammin puheenjohtajan nuijan kuin muissa toimielimissä, sillä seitsemästä hallituksesta kolmea johtaa nainen.

Mitä ilmeisimmin miesvaltaiset perinteet istuvat syvässä, ja kun laki ei vaadi tasapuolisuutta puheenjohtajuuksien jakamiseen, ei asia nouse esille paikkoja jaettaessa.
Salon seudun kuntien johtopaikoilla olevat naiset arvioivat (SSS 27.12.), että monesti miehillä on suurempi luottamus omiin kykyihinsä kuin naisilla ja miehet pyrkivät naisia hanakammin johtopaikoille. Puheenjohtajanaiset ovat huomanneet, että yleisesti naiset eivät ole oppineet nostamaan osaamistaan esille yhtä hyvin kuin miehet.

Kasvatuksella on tässä asiassa suuri vaikutus. Tyttöjä on entistä painokkaammin kannustettava luottamaan omiin taitoihinsa ja annettava heille esimerkkiä. Esimerkin voima on vahva, ja se pitäisi myös kaikkien nuorten kanssa työskentelevien tiedostaa.
Paimio on monen muun kunnan tavoin antanut nuorisovaltuuston edustajille oikeuden osallistua useimpien lautakuntien kokouksiin läsnäolo- ja puheoikeudella, mutta tytöt ovat näissäkin valinnoissa jätetty takariviin. Kaikki Paimion nykyiset nuorisovaltuuston lautakuntaedustajat ovat poikia. Minkä viestin tämä antaa nuorille?

Sukupuolten välisen tasa-arvon toteutuminen poliittisessa päätöksenteossa on demokratian edellytys. Se puolestaan edellyttää naisten ja miesten yhtäläisiä mahdollisuuksia osallistua päätösten tekemiseen ja tulla valituksi päättävien elinten johtopaikoille.