Osa maisemallisesti arvokkaan tammikujan puista kaadetaan Mathildedalin Tullintiellä

3
Karsintatyöt ovat jo käynnissä. Työt tekee raisiolainen Entti Oy. Kuva: SSS/Minna Määttänen

Mathildedalin Tulintien tammikujanteelta kaadetaan 12 puuta. Noin 500 metriä pikällä puukujanteella on kaikkiaan 83 puuta. Puiden ikä on 20–120 vuotta. Viimeksi huonokuntoisia kaatumisvaarassa olevia puita kaadettiin noin kolmekymmentä kappaletta vuonna 2014.

Vanha puurivi on määritelty maisemallisesti arvokkaaksi. Vanhat ja huonokuntoiset puut ovat kuitenkin Varsinais-Suomen ely-keskuksen arvion mukaan liikenneturvallisuusriski.

Ely-keskus poistaa kaatumisvaarassa olevat puut ja hoitoleikkaa muut kujanteen tammet sekä tekee latvustuentoja repeämien estämiseksi. Poistettavat puut kasvavat valtion omistamalla tiealueella.

Työt tehdään 15.–30. joulukuuta.

– Kaatotyöstä saattaa aiheutua ajoittaista viivytystä tiellä liikkujille. Liikenne voidaan joutua katkaisemaan puiden kaatamisen ja tieltä raivaamisen ajaksi, kerrallaan maksimissaan 15 minuutin ajaksi. Puiden kaadot pyritään kuitenkin hoitamaan ilman liikennekatkoja, todetaan ely-keskuksen tiedotteessa.

Lue lisää 16.12.2017 Salon Seudun Sanomista

Aktiivivesi Suomi

Toivottavasti korvaavat tammentaimet istutetaan heti keväällä?

Pusi

Toivottavasti tämä historiallisesti arvokas ja kesällä todella kaunis tammikuja hoidetaan uusilla istutuksilla ennalleen.

Reijo Peltola

Ja toivottavasti ensi kesänä uudet tammet kasvamaan. Tuo kuja on ehdottomasti säilytettävä.