Pitkät päivät uuvuttavat

0
Yrittäjägallupin mukaan lähes puolet yrittäjistä tekee yli 50-tuntista työviikkoa.

Yleinen käsitys yrittäjyydestä on, että työpäivät ja -viikot venyvät pitkiksi. Suomen Yrittäjien tänä syksynä teettämä yrittäjägallup osoittaa käsityksen oikeaksi.
Lähes puolet yrittäjistä tekee yli 50-tuntista työviikkoa. Monen viikolle tulee mittaa yli 70 tuntia, mikä tarkoittaa jo kaksinkertaista työmäärää keskivertopalkansaajaan verrattua.

Vuoden yrittäjäksi valittu rakennusurakoitsija kertoi Salon Seudun Sanomien haastattelussa miettineensä välillä, olisiko päässyt helpommalla, jos olisi tehnyt työnsä palkollisena. Perusteet yrittämiselle näyttävät kuitenkin löytyvän helposti: valinnanvapaus viehättää, ja motivoituneen henkilökunnan kanssa on mukava työskennellä.
Tällainen asenne näkyy myös gallupin tulosten analyyseissä. Kun pitkiä työviikkoja ja jaksamista on analysoitu yrittäjäjärjestön nimissä, on puhuttu, että yrittäjät ovat usein erittäin innostuneita työstään, eivätkä laske tunteja.
Aina ei ole kyse innostuksesta. Tiedetään myös, että kun yritykselle tulee vaikeuksia, yrittäjä kasvattaa ensimmäiseksi omaa työpanostaan.

Yli kolmasosalla gallupiin vastanneista ei ole lainkaan jaksamisongelmia. Yleensä pitkät päivät kuitenkin tuntuvat yrittäjän arjessa, ja jatkuvassa venymisessä on omat riskinsä.
Puolet vastaajista kokee työn välillä raskaaksi niin, että sanoo olevansa joskus ylirasittunut. Useampi kuin joka kymmenes on ylirasittunut jatkuvasti tai peräti loppuun palamisen partaalla.
Vaikka paineet ovat kovat, tilanteeseen ei hevin etsitä apua. Gallupin mukaan sitä on hakenut yhdeksän prosenttia yrittäjistä. Suurin osa heistä on kääntynyt terveydenhuollon ammattilaisten puoleen, mutta lähes yhtä tärkeitä avun lähteitä ovat perhe, ystävät ja harrastukset. Osa saa tukea myös yrittäjäverkostoista.

Sairauden takia pois töista jääminen tai kuntoloman pitäminen on yrittäjälle vaikeaa, mutta mikään työn tekemisen muoto ei suojaa ylirasitukselta ja uupumiselta. Ne iskevät yhtä lailla yrittäjään ja palkkatyöläiseen. Jaksamisesta, työkyvystä ja virkistyksestä on pidettävä huolta, vaikka kuinka nauttisi työstään.